Pereiti prie turinio

Federacijos atstovai susitiko su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu

Dalintis:

Kovo 21 d., Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkas Juozas Neverauskas ir pirmininko pavaduotoja Dalia Jakutavičė susitiko su LR Energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu bei viceministru Egidijumi Purliu. 

Šį susitikimą inicijavo LPPSF atstovai, reaguodami į susidariusią sudėtingą situaciją šalies elektros energetikos įmonėse.

Mat  ankstesniais metais įvykdytos šio sektoriaus pertvarkos metu buvo atleista nemažai kvalifikuotų darbuotojų, ir, pasak Lietuvos elektros energetikos asociacijos, „elektros energetikos objektų projektavimo, statybos ir priežiūros bendrovių potencialas šiuo metu yra žemiau kritinės ribos, o tai kelia realią grėsmę elektros tiekimo vartotojams saugumui ir patikimumui”. Be to, sumažėjęs kvalifikuoto personalo skaičius ir dėl to padidėjęs darbų krūvis daro neigiamą įtaką darbų atlikimo savalaikiškumui, darbo kokybei ir darbuotojų saugai bei sveikatai. Štai UAB „TETAS” nuo 2016 m. lapkričio mėn. jau žuvo 2 žmonės, dar du sunkiai sužaloti. 

Susitikimo dalyviai sutarė, kad reikalingas sisteminis požiūris į situaciją elektros energetikos sektoriuje. Todėl buvo nuspręsta, jog, energetikos ministerijai moderuojant ir dalyvaujant visoms suinteresuotoms pusėms (ministerijos, darbdavių asociacijų, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, taip pat LPPSF atstovams), bus vykdoma išsami šio sektoriaus įmonių analizė, organizuojami apskriti stalai, diskusijos, kurių metu bus ieškoma sprendimų, kaip pagerinti elektros energetikos darbuotojų darbo sąlygas, jų saugą ir sveikatą, didinti įmonių finansinį ir techninį pajėgumą.

Susitikimo metu kalbėta ir apie Nacionalinę energetikos strategiją, jos įgyvendinimo galimybes. Diskutuota ir apie 2016 m. pabaigoje Europos Komisijos parengtą Europos Sąjungos energetikos „Žiemos paketą” (arba Švarios energijos paketą”, angl. Winter Package), kuriame numatomos gairės visų ES šalių elektros skirstymo įmonėms.

Federacijos atstovai atkreipė dėmesį, jog, siekiant minėto paketo įgyvendinimo Lietuvoje, reikėtų įvertinti mūsų šalies situaciją ir kaip tai paveiktų darbuotojų darbo sąlygas, atlyginimų dydį, darbo vietų skaičių, kt. 

Taip pat LPPSF atstovai išreiškė susirūpinimą dėl situacijos UAB Geoterma”, kurioje darbdavys net keletą metų nemokėjo darbuotojams už viršvalandžius, dėl ko įmonės darbuotojų atstovai kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kurios sprendimu darbdavys buvo priverstas sumokėti priskaičiuotus viršvalandžius. Pasak Federacijos pirmininko  Juozo Neverausko, toks valstybės įmonės vadovo elgesys yra visiškai nepriimtinas ir prasilenkia su šalies įstatymais, todėl ateityje reikėtų užkirsti kelią panašiam piktnaudžiavimui ir nesiskaitymui su darbuotojais.

Susitikimo dalyviai sutarė ateityje bendradarbiauti ir  keistis abiems pusėms svarbia bei aktualia informacija.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija