Pereiti prie turinio

Europos socialinių partnerių atsakas COVID-19 iššūkiui: būtina apsaugoti darbuotojus nuo pajamų praradimo

Dalintis:

Europos socialiniai partneriai, reaguodami į COVID-19 pandemijos sukeltą ekstremalią padėtį parengė bendrą pareiškimą, kuriame išreiškiamas palaikymas Europos Komisijos (EK) paskelbtam specialiųjų priemonių rinkiniui siekiant sušvelninti pandemijos padarinius visoje Europoje. Jame, be kita ko, pažymima, kad į nacionalinių priemonių kūrimą ir įgyvendinimą valstybės narės turėtų aktyviai įtraukti darbuotojų ir darbdavių atstovus.

Šį pareiškimą kovo 13 dieną pasirašė Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), Europos darbdavių asocicija (BusinessEurope), Europos darbdavių ir įmonių, teikiančių viešąsias ir visuotinės svarbos paslaugas, centras (CEEP) bei Europos amatų ir smulkių bei vidutinių įmonių asociacija (SMEUnited).

Jame išreiškiama užuojauta šeimoms, praradusios savo artimuosius dėl koronaviruso bei padėka visiems, kurie daro viską, kad būtų išgydyti sergantieji, užtikrintas saugumas, taip pat nenutrūktų gyvybiškai svarbių prekių tiekimas.

 “Reikia stengtis, kad visos pusės nukentėtų kuo mažiau – turime padėti darbuotojams, privačioms įmonėms ir valstybinėms įstaigoms išgyventi krizę tokiomis priemonėmis, kad, jai pasibaigus, galėtų ir toliau vykdyti savo veiklą, išlaikyti darbuotojus, apsaugoti juos nuo nedarbo ir pajamų praradimo bei sumažinti finansinius nuostolius”, – pabrėžiama dokumente ir priduriama, kad valstybės narės privalo užtikrinti, jog būtų teikiama finansinė parama įmonėms, ypač smulkioms ir vidutinėms, bei visiems darbuotojams, neišskiriant savarankiškai dirbančiųjų.

Socialiniai partneriai ragina vyriausybes:

  • Vengti bendrosios rinkos iškraipymų, įskaitant draudimus ir eksporto apribojimus, ypač eksportuojant medicininę įrangą ir vaistus, neuždaryti sienų būtinųjų prekių tiekimui. Teikti prioritetą visų krovininio transporto rūšių apsaugai, koordinuojant ir informuojant apie veiksmus, kurių imamasi valstybėse narėse;
  • Skatinti valstybių narių išlaidas bei investicijas siekiant sustiprinti sveikatos priežiūros įstaigų personalą, papildyti įrangą ir priemones bei skirti papildomų lėšų socialinės apsaugos sistemai ir kitoms visuotinės svarbos paslaugoms;
  • Sutelkti nepanaudotų struktūrinių fondų ir kitų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšas siekiant paremti valstybes nares, kad būtų užtikrintos pajamos darbuotojams, nukentėjusiems dėl darbo nutraukimo ar prastovos, įskaitant ir pagal netipines darbo sutartis bei savarankiškai dirbančius asmenis;
  • Suaktyvinti stichinių nelaimių solidarumo fondą ir bet kokį kitą turimą finansavimą ES lygiu.

Visą pareiškimą anglų kalba galima parsisiųsti čia.

 

Parengta pagal industriall-europe.eu informaciją