Pereiti prie turinio

Ketinama parengti Europos socialinių teisių ramsčio gaires

Dalintis:

Rugsėjo 26 d. Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje vyko vieša diskusija „Europos socialinių teisių ramstis: ar Jūsų socialinės teisės atitinka XXI amžių?” 

Pranešimus skaitė Europos Komisijos atstovas Aurimas Andrulis, prof. Romas Lazutka, podiumo diskusijoje dalyvavo profesinių sąjungų atstovės Kristina Krupavičienė, Gražina Gruzdienė, prof. Daiva Petrylaitė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovė Daiva Kvederaitė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Jonas Guzavičius. Diskusijos metu buvo aptartos pagrindinės žmogaus teisės, socialinio dialogo ir profesinių sąjungų veiklos perspektyvos.

Be to, daug dėmesio buvo skirta minčiai, jog šiuo metu Europa esti svarbių politinių pasiketimų laikotarpyje ir vertybių kryžkelėje, kai tenka rinktis ne tik kaip spręsti ekonomines problemas, bet ir kokiomis kertinėmis vertybėmis vadovausimės — individualizmo, kuris vis labiau įgauna pagreitį, tačiau tik pagilina žmonijos problemas, ar bendradarbiavimo ir solidarumo principu, kuris padėtų Europos valstybėms įveikti iššūkius ir išspręsti dabartinės krizės problemas.  

Visos Europos mastu vykstančiose viešose konsultacijose siekiama sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl užimtumo ir socialinės politikos trijose pagrindinėse kategorijose: lygių galimybių ir galimybės įsidarbinti, tinkamos ir patikimos darbuotojų ir darbdavių teisių ir pareigų pusiausvyros bei tinkamos ir tvarios socialinės apsaugos. Atsižvelgus į konsultacijų metu išreikštas nuomones, 2017 m. pradžioje turėtų būti parengta suvestinė Europos socialinių teisių ramsčio redakcija. 

Kviečiame išreikšti savo nuomonę internetu užpildant klausimyną šioje tiesioginėje nuorodoje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/68ec55ca-c915-4ce4-c923-fe9e2591d416?surveylanguage=LT

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija