Pereiti prie turinio

ETUI numatė ateinančių metų veiklos kryptis: žada kurti naują ekonominį modelį Europai

Dalintis:

Kiekvienais metais balandžio mėn. Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) pradeda naują veiklos programą. Į ją šiais metais buvo įtraukti nauji prioritetai. Jie suformuoti laikantis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) prioritetinių veiklos krypčių ir Europos Komisijos darbo programos, taip pat atsižvelgiant į mokslinių tyrimų klausimus, susijusius su šiuo metu akademiniame pasaulyje vykstančiu diskursu.

„Socialinis-ekologinis perėjimas ir skaitmeninė revoliucija yra du pagrindiniai iššūkiai, formuosiantys darbo pasaulio ateitį. Nors ETUI šiose srityse dirba jau ilgą laiką, tačiau, atsižvelgiant į nepaprastąją klimato situaciją, jie tampa prioritetiniais.  Būtina ištirti ryšį tarp skaitmeninės revoliucijos ir socialinio-ekologinio perėjimo. Tai pirmasis mūsų prioritetas, ir šių metų jungtinė ETUI ir ETUC konferencija parodys, kokį darbą nuveikėme šioje srityje“, – komentuoja ETUI generalinis direktorius Philippe Pochet.

Anot jo, dabartinis ekonomikos modelis turi rimtų trūkumų, susijusių su teisingos ir tvarios gerovės sukūrimu visiems ir pagarba ribotiems planetos resursams.  Todėl antrasis instituto prioritetas yra naujo ekonominio modelio, kuris galėtų sumažinti nelygybę ir paskatinti didėjančią konvergenciją, užtikrinimas, kartu su planetos tvarumu. Trys pagrindinės šio prioriteto temos bus: Europos valdymas, globalizacija ir migracija.

„Pastaraisiais dešimtmečiais vyko sparti ir nuolatinė darbo jėgos kaita, lyties, amžiaus, etninės įvairovės ir daugelio kitų demografinių rodiklių kontekste. Todėl reikia atnaujinti visuomeninę sutartį*, kuri apimtų sutrumpintą darbo laiką, darbo kokybę, orų atlyginimą, prieinamą ir veiksmingą socialinę bei sveikatos apsaugą. Tai yra trečiasis ETUI veiklos prioritetas“ , – pažymi P. Pochet.

Pažymėtina, kad dabar, labiau nei bet kada, pavojuje atsidūrė ir demokratija, taip pat ir darbo pasaulyje. Štai kodėl kitais darbo metais ieškosime būdų sustiprinti demokratiją visais lygmenimis, ypatingą dėmesį skirdami darbuotojų dalyvavimui ir demokratiniam įmonių valdymui, kolektyvinėms deryboms bei įvairioms informavimo ir konsultavimo priemonėms. ETUI jau yra pateikęs įrodymų, kad demokratija darbe stiprina ir pilietinę demokratiją bei veikia kaip saugiklis prieš populizmo apraiškas. Šiuo tikslu planuojame organzuoti ir mokymus bei seminarus.

„Nė viena iš šių dimensijų negali būti tinkamai išspręsta be stiprių kolektyvinių veikėjų, ypač profesinių sąjungų. Tęsime darbą, susijusį su profesinių sąjungų atnaujinimu, konkrečiau kalbant apie naujus organizavimo būdus ir novatoriškus strateginės plėtros metodus. Remdamasis daugelio metų organizavimo modelių tyrimais, ETUI pradės naują profesinių sąjungų atnaujinimo projektą, sutelkdamas dėmesį į narystės aspektą“, – apibendrina ETUI vadovas.

ETUI yra nepriklausomas Europos profesinių sąjungų konfederacijos tyrimų ir mokymo institutas, įsteigtas 2005 metais. ETUI vykdo tyrimus apie Europos makroekonomiką ir socialinę politiką, darbo santykius ir darbuotojų sveikatą bei saugą. Jis taip pat rengia mokymus Europos profesinių sąjungų atstovams.

*Visuomeninė sutartis (angl. Social contract) – filosofijos, sociologijos ir politologijos terminas, skirtas pažymėti realią ar hipotetinę sutartį tarp valstybės ir piliečio dėl teisių ir laisvių naudojimo. Pirmą kartą šį terminą panaudojo Žanas Žakas Ruso. 

 

Parengta pagal etui.org ir wikipedia.org informaciją