Pereiti prie turinio

ES Teisingumo Teismo nuosprendis galimai lems Europos socialinio dialogo ateitį

Dalintis:

2020 m. spalio 26 dieną, Liuksemburge, Europos Teisingumo Teismas žodine tvarka nagrinėjo bylą „Europos viešųjų paslaugų sąjunga (EPSU) prieš Europos Komisiją (EK)”. Jau sausio 18-19 dienomis tikimasi sulaukti šio teismo advokatų tarybos nuomonės.

Pasak EPSU, 2020 metų sausio 16 dienos Europos Bendrojo Teismo nuosprendis minėtoje byloje atmetant profesinių sąjungų ieškinį tebekelia susirūpinimą dėl neigiamo poveikio visam Europos socialiniam dialogui.

Tuo metu socialinio dialogo ekspertai pabrėžia keletą kritinių šio sprendimo aspektų ir daro išvadą, kad teismas nepakankamai įvertino aiškių procesų ir kriterijų poreikį tam, kad socialiniai partneriai galėtų vykdyti kolektyvines derybas Europos lygmeniu. Tai galimai suponavo Teismo nuomonę, jog Europos Komisija gali savavališkai kištis į darbdavių ir profesinių sąjungų derybų rezultatus, todėl darbuotojų atstovų ieškinys buvo atmestas.

Primename, kad 2019 m. spalį ES Bendrajame Teisme buvo paskelbtas sprendimas byloje dėl valstybės tarnautojų teisės į informavimą ir konsultavimą įgyvendinimo, pagal EPSU skundą prieš Europos Komisiją dėl socialinio dialogo taisyklių pažeidimo. Mat EK atsisakė 2015 m. susitarimą su socialiniais partneriais dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo perkelti į Direktyvą ir pateikti ją svarstyti Europos Tarybai.

Direktyva įpareigotų visas ES valstybes nares siekti, kad darbuotojų ir darbdavių susitarimai būtų privalomi. Taip pat ja būtų užkirstas kelias ilgalaikiam ES teisės aktų dėl informavimo ir konsultavimą teisių atotrūkiui, susidariusiam dėl to, kad centrinės valdžios darbuotojų ir valstybės tarnautojų teisė informavimo ir konsultavimą ilgą laiką buvo ignoruojama.

Profesinių sąjungų skunde teigiama, kad EK atsisakymas pateikti Europos Tarybai minėtą pasiūlymą yra akivaizdus trukdis sklandžiam socialiniam dialogui centrinės valdžios institucijose. Taip pat šie EK veiksmai prieštarauja 2017 m. patvirtinto Europos socialinių teisių ramsčio nuostatoms.    

EPSU generalinis sekretorius Janas Willemas Goudriaanas pažymi, kad Bendrojo Tesimo nutartis yra smūgis 10 mln. Europos valstybės tarnautojų, kuriems, deja, nesuteikiama tokia pati ES informacijos ir konsultavimo teisinė apsauga, kaip ir privataus sektoriaus darbuotojams. Jis apgailestauja, jog šiam procesui nebėra patikimų procedūrų ir kriterijų, o tuo metu Bendrasis Teismas leido Komisijai įgyti absoliutaus sprendimo teisę. 

Atkreipiame dėmesį, kad ši byla yra pirmas kartas istorijoje, kai Europos profesinių sąjungų organizacija apskundė Europos Komisiją dėl socialinės politikos klausimų.

 

Šaltinis: epsu.org

Parengė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija