Pereiti prie turinio

EPSU: dar tuime daug ką nuveikti, kad moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkio nebeliktų

Dalintis:

Vasario 7-8 dienomis, Prahoje, per 80 atstovų iš daugiau nei 24 šalių susirinko į Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų (EPSU) suorganizuotą konferenciją „Naujos lyčių lygybės principo link: lyčių lygybės įgyvendinimas krizės metu”.

Į konferenciją atvyko profesinių sąjungų, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų ir mokslo pasaulio atstovai. Tai buvo vienas didžiausių EPSU organizuotų renginių lyčių lygybės ir moterų teisių tema.

Konferencijos tikslas – nustatyti esminius elementus, kurie turi būti įtraukti į lyčių lygybės principus bei apibrėžti pagrindines politikos kryptis, padedančias panaikinti lyčių nelygybę ir diskriminaciją.

Pasak renginio organizatorių, per pastaruosius du dešimtmečius lyčių lygybės klausimas buvo eliminuotas Europos darbotvarkės. Ir štai neseniai paskelbtas Europos lyčių lygybės indeksas parodė, kad Europa per pastaruosius dešimt metų pasiekė labai nedidelę pažangą, o rezultatas siekia tik 66,2 taškus iš 100 galimų (1 reiškia, kad lyčių lygybės nėra, o 100 reiškia visišką lyčių lygybę).

Šis indeksas suteikia galimybę apžvelgti kiekvienos valstybės narės rezultatus ir Europos Sąjungos (ES) vidurkį ir išsamiai įvertinti, kiek ES ir valstybėms narėms dar reikia padaryti, kad lyčių lygybė būtų užtikrinta kiekvienoje svarbiausioje srityje ir ES politikos darbotvarkėje.

Nepaisant 50 metų Europos lygmeniu vykdytos politikos ir veiksmų, valstybės narės lyčių nelygybės panaikinti nesugebėjo. Moterys ir toliau patiria diskriminaciją dėl lyties. Tai patvirtina nemažas atotrūkis tarp lyčių darbo užmokesčio ir pensijų mokėjime, nepakankamas moterų atstovavimas priimant svarbius sprendimus ir smurto namuose bei darbo vietoje atvejai.

Pažymėtina, kad Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos yra įsipareigojusios siekti lyčių lygybės ir šis klausimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų. 2017 m. EPSU vykdomasis komitetas priėmė rezoliuciją bei veiksmų planą, kuriame išsamiai išdėstyti konkretūs veiksmai, susiję su lyčių lygybe ir moterų teisėmis.

Primename, kad Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra EPSU narė.

 

Straipsnis parengtas pagal epsu.org ir eige.europa.eu informaciją/ Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija