Pereiti prie turinio

EPSU apskundė teismo sprendimą dėl valstybės tarnautojų teisės į informavimą ir konsultavimą

Dalintis:

Sausio 16 dieną Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) valdyba nusprendė apskųsti 2019 metų spalio 24 d. Europos Sąjungos (ES) Bendrojo Teismo sprendimą.

Primename, kad praeitų metų spalio 24 dieną ES Bendrajame Teisme buvo paskelbtas sprendimas byloje dėl valstybės tarnautojų teisės į informavimą ir konsultavimą įgyvendinimo, pagal EPSU skundą prieš Europos Komisiją dėl socialinių dialogo taisyklių pažeidimo. Mat EK atsisakė 2015 m. savo susitarimą su EPSU dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo perkelti į Direktyvą, kuri įpareigotų visas ES valstybes nares siekti, kad darbuotojų ir darbdavių susitarimai būtų privalomi. 

Deja, Teismas priėjo prie išvados, jog Europos Komisijos iniciatyvos teisė reiškia, kad ši gali pati nuspręsti, ar visose ES šalyse socialinių partnerių susitarimai turi būti teisiškai privalomi. Dar daugiau, Teismo vertinimu, EK esą neprivalo veikti remdamasi aiškiais ir nuspėjamais kriterijais bei procesais.

EPSU generalinis sekretorius Janas Willemas Goudriaanas tąkart komentavo, kad šis nutarimas yra smūgis 10 mln. Europos valstybės tarnautojų, kuriems, deja, nesuteikiama tokia pati ES informacijos ir konsultavimo teisinė apsauga, kaip ir privataus sektoriaus darbuotojams.

Atkreipiame dėmesį, kad ši byla yra pirmas kartas istorijoje, kai Europos profesinių sąjungų organizacija apskundė Europos Komisiją dėl socialinės politikos klausimų.

EPSU skundą pateikė 2018 m. gegužės 15 dieną. Jam pritarė visos EPSU sudėtyje esančios valstybės tarnautojams atstovaujančios profesinės sąjungos, taip pat ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.     

Profesinių sąjungų skunde teigiama, kad EK atsisakymas pateikti Europos Tarybai minėtą pasiūlymą yra akivaizdus trukdis sklandžiam socialiniam dialogui centrinės valdžios institucijose. Taip pat šie EK veiksmai prieštarauja 2017 m. patvirtinto Europos socialinių teisių ramsčio nuostatoms.    

Pažymėtina, kad skunde minimas socialinių partnerių susitarimas buvo priimtas dar 2015 m. Jį pasirašė EPSU, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir viešojo administravimo institucijų darbdavių organizacijos (EUPAE) atstovai. Juo buvo siekiama užkirsti kelią ilgalaikiam ES teisės aktų dėl informavimo ir konsultavimą teisių atotrūkiui, susidariusiam dėl to, kad centrinės valdžios darbuotojų ir valstybės tarnautojų teisė informavimo ir konsultavimą ilgą laiką buvo ignoruojama.

 

Parengta pagal epsu.org informaciją