Pereiti prie turinio

EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina neratifikuoti CETA

Dalintis:

Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (USRK) priėmė nuomonę, kuria ragina EP neratifikuoti Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo (angl. santr. CETA, liet. „Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS)“). 

Šio komiteto narė socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė balsuodama pritarė komiteto nuomonei. Susitikime su visuomeninių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovais Vilniuje Europos Parlamento narė V. Blinkevičiūtė pažymėjo, kad USRK savo nuomonėje nurodė skaudžius socialinius padarinius, kuriuos sukeltų susitarimas CETA. 

„Europos Parlamente balsuoju galvodama apie Lietuvos žmonių interesą“, — sakė V. Blinkevičiūtė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Europiečių iniciatyvos prieš TTIP ir CETA atstovams. 

USRK nuomonėje pažymima, kad naujausiuose CETA poveikiui skirtuose tyrimuose prognozuojamas faktinis darbo vietų praradimas (204 000 visoje ES). CETA poveikio tvarumui vertinime „rodomi dideli sektorių sutrikdymai, o dėl to ilgainiui didėtų ilgalaikis nedarbas“. Susitarimu būtų prisidedama prie didėjančio nekvalifikuotų ir kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokesčio skirtumo, o tai lemtų nelygybės ir socialinės įtampos didėjimą. 

EP komitetas taip pat pažymi, kad susitarime nėra nė vieno skyriaus, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) remti. Iš 20,9 mln. ES MVĮ tik nedidelis nuošimtis eksportuoja už ES ribų. Priėmus CETA, naujoje liberalizuotoje aplinkoje „tokios MVĮ turės visapusiškai konkuruoti su didelėmis Šiaurės Amerikos tarptautinėmis korporacijomis, taigi kils pavojus 90 mln. darbo vietų (67 proc. viso užimtumo), kurias [MVĮ] sukūrė“.

USRK taip pat pakartoja 455 Europos ir Kanados pilietinės visuomenės organizacijų kreipimesi išsakytą kritiką dėl CETA įteisinamų privilegijų investuotojams: „[Esama] aiškaus neatitikimo tarp investuotojams numatyto apsaugos lygio ir darbuotojų interesų bei teisių. Privilegijuotas statusas, kuris investuotojams suteikiamas pagal investicinių teismų sistemą, visiškai skiriasi nuo [bedančio] konsultacijų mechanizmo, numatyto siekiant apsaugoti darbuotojų interesus ir teises.“

Balsavimas dėl CETA ratifikavimo EP numatytas 2017 m. vasario mėn. pradžioje. Jei CETA būtų ratifikuota EP, susitarimas iškart įsigaliotų preliminariai, nors dėl jo dar turės balsuoti visi ES valstybių narių parlamentai.

 

Karolis Klimka | Europiečių iniciatyva prieš TTIP ir CETA*

neformali.koalicija@yahoo.com

 

*Daugiau nei 500 organizacijų visoje Europoje