Pereiti prie turinio

Eiliniame Federacijos posėdyje aptartos svarbiausios veiklos aktualijos

Dalintis:

Kovo 1 d. įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) eilinis tarybos posėdis.

Jame buvo aptarta daug svarbių klausimų: patvirtinti 2023 m. išlaidų-pajamų sąmatos įvykdymas ir 2024 m. Federacijos biudžetas, šių metų vaiklos planas. Svarbiausias Federacijos veiklos akcentas, kaip ir ankstesniais metais – darbuotojų atstovavimas, labiausiai orientuojantis į kokybišką socialinį dialogą įmonėse bei sektoriuose, kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių išplėtimą įmonėse bei sektoriniu lygiu.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad šiemet, spalio 18 d., vyks ir LPPSF ataskaitinis-rinkinimis suvažiavimas. Tarybos nariai pritarė minčiai, kad į šį suvažiavimą būtų pakviesti Federacijos socialiniai partneriai, svečiai iš užsienio šalių. Dėl detalesnės organizavimo tvarkos sprendimai bus priimami artimiausiame tarybos posėdyje.

Posėdyje aptartos narystės aktualijos, patvirtinti nauji Federacijos tarybos nariai: į Tarybos sudėtį priimti neseniai išrinkta jaunimo sektoriaus vadovė Justina Šmaižienė (AB „Klaipėdos energija” profesinė sąjunga) bei Naftininkų profesinės sąjungos atstovas Žydrūnas Strazdauskas.

Vėliau kalbėta apie Nacionalinės kolektyvinės sutarties (NKS) taikymą Federacijos įmonėms. Joje numatyta, kad profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi mokamų atostogų savišvietai arba savanorystei darbo dienos su darbdaviu suderintu metu. Be to, pagal NKS, profesinės sąjungos atstovas turi teisę dalyvauti vadovo atrankoje, pateikti savo nuomonę apie konkurse dalyvaujančius pretendentus įstaigos vadovo pareigoms užimti, kt.

Kadangi dėl šios sutarties taikymo Federacijos nariams kyla papildomų klausimų, sutarta, kad šiais metais bus organizuojami mokymai nariams dėl NKS nustatytų papildomų garantijų profesinių sąjungų nariams.

Posėdyje diskutuota dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SOCMIN) siūlomų Darbo kodekso (DK) pakeitimų. Anot LPPSF pirmininkės Dalios Jakutavičės, ministerijos pateiktas paketas labiausiai siejamas su ES direktyvos dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio įgyvendinimu nacionalinėje teisėje pritaikant DK nuostatas. Anot SOCMIN atstovų, reikėtų aiškiau apibrėžti kriterijus, kas laikoma nacionaliniu lygiu veikiančia darbdavių organizacija.Tokiu būdu esą norima paskatinti kolektyvinių sutarčių apimtį, ypač privačiame sektoriuje. Pakeitimų projekte siūloma keisti ir kitas nuostatas, susijusias su tiesiogine vadovo atsakomybe už smurtą ir priekabiavimą, viršvalandinio darbo reglamentavimu bei apmokėjimu, pasyviu budėjimu, kt. D. Jakutavičė pažymėjo, kad Trišalės Tarybos nutatimu, dėl šio SOCMIN siūlymų paketo toliau bus diskutuojama darbo santykių komisijoje prie SOCMIN.

Federacijos pirmininkė taip pat informavo, kad Trišalėjė Taryboje grįžtama prie diskusijos dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) formulės. Darbdavių atstovų nuomone, į MMA formulę reikėtų įtraukti darbo našumo kriterijų, tačiau SOCMIN pažymi, kad Europos Komisija rekomenduoja nustatant MMA darbo našumo rodiklį įtraukti tik tuo atveju, jei jis ne mažina, bet didina darbuotojams mokamą darbo užmokestį. Profesinių sąjungų nuomone, dabartinės MMA formulės keisti nereikia, ir ji atitinka ES direktyvos nuostatas.

Tarybos posėdžio dalyviai dalinosi mintimis ir apie tradicinius renginius, bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis. LPPSF pirmininkė pažymėjo, kad ilgamečiai Federacijos partneriai iš Danijos profesinės sąjungos 3F siūlo pasidalinti patirtimi, aptarti galimus bendrus veiklos planus bei projektus. Tarybos nariai pritarė minčiai, jog būtina tęsti bendradarbiavimą su šia organizacija.

Pritarta ir tradicinių LPPSF šeimų sporto žaidynių organizavimui Šventojoje. Šis renginys, suburiantis šimtus dalyvių, šiemet vyks birželio 7-9 dienomis. Tiesa, planuojami ir pakeitimai žaidynių programoje įtraukiant naujų rungčių, kt. Diskutuota ir dėl mokymų nariams bei kitų renginių.

Taip pat atkreiptas dėmesys ir į tai, kad jau galima pradėti informacinę kampaniją siekiant paskatinti paremti profesines sąjungas 0,6 proc. nuo savo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) akcentuojant tai, jog ši parama gyventojams nieko nekainuoja. Nutarta parengti aktualią informaciją apie paramą ir ja aktyviai dalintis įvairiomis priemonėmis, perduoti šią informaciją susitinkant su nariais, kitais darbuotojais įmonėse.

Posėdžio pabaigoje savo organizaciją pristatė Regioninių profsąjungų federacijos pirmininkas pirmininkas Audrius Gelžinis. Jis papasakojo apie šios organizacijos vykdytas protesto akcijas siekiant stabdyti neigiamai darbuotojus galėjusį paveikti žemės ūkio ministerijos perkėlimą į Kauną, apie itališkąjį streiką prieš drastišką žemėtvarkos reformą, kt. Pasak jo, norint pasiekti rezultatą verta pasitelkti ir kūrybiškas priemones, nes praktika parodė, jog tradiciniai susitikimai ar raštai sprendimų priėmėjus ne visada neįtikina.

Kitas Federacijos tarybos posėdis planuojamas balandžio pabaigoje.