Pereiti prie turinio

Darbuotojų konferencijoje patvirtinta nauja “ORLEN Lietuva” kolektyvinė sutartis

Dalintis:

Gruodžio 28 d. AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų konferencijoje buvo patvirtinta nauja šios bendrovės kolektyvinė sutartis. Jai pritarė 82 delegatai iš 89, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 7 delegatai. Po pusmetį trukusių derybų su darbdaviu pavyko patobulinti senojoje sutartyje buvusius punktus ir susitarti dėl naujų papildomų  garantijų visiems darbuotojams.

Pažymėtina, kad pagal naujoje kolektyvinėje sutartyje įtvirtintą priemokos skaičiavimo tvarką darbuotojams atsiranda reali galimybė kasmet gauti bent jau vieno bazinio darbo užmokesčio dydžio priemoką, o pati tvarka tampa aiškesnė ir palakesnė darbuotojams, labiau atitinkanti realius lūkesčius ir sudaranti galimybes įvertinti kiekvieno darbuotojo indėlį bei darbo efektyvumą.

Taip pat buvo rastas sprendimas ir dėl pasiūlymo suteikti papildomą atostogų dieną profesinės sąjungos nariams, kurį pateikė darbuotojų atstovai. Koncerno PKN ORLEN pagrindinis akcininkas nesutiko su derybinių grupių pateikta formuluote ir pasiūlė į kolektyvinę sutartį įtraukti naują punktą, pagal kurį darbdavys kiekvienais kalendoriniais metais profesinei sąjungai skirtų 20.000 eurų savišvietos tikslams.

Visgi profesinei sąjungai buvo svarbu, kad jeigu pasiūlymas dėl papildomos atostogų dienos atmetamas, tai vietoje to į kolektyvinę sutartį būtų įtraukta lygiavertė nauda. Todėl paskutiniame derybų posėdyje prašė darbdavio skiriamą sumą didinti iki 30 tūkst. eurų, kad ją padalinus kiekvienam nariui išeitų išmoka, atitinkanti vidutinį jo darbo dienos įkainį (kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į pareigybes, išmoka net viršytų vienos dienos darbo užmokesčio dydį).

Minėta suma bus išmokėta NPS nariams, visiems lygia dalimi, pagal nustatytą tvarką. Tiesa, teisę į šią išmoką įgyja bendrovės darbuotojai, esantys profesinės sąjungos nariais ne trumpiau nei metus.

„Pusmetį trukusį nelengvą derybinių grupių darbą vainikavo darbuotojams palankus rezultatas. Tiesa, ne visi mūsų pasiūlymai sulaukė darbdavio ar koncerno valdybos ir vienintelio akcininko palaikymo, tačiau nei vienos kolektyvinės derybos neapsieina be kilusio interesų konflikto. Visgi kažkuriuo momentu pasiryžtama paaukoti dalį savo tikslų, kad būtų rastas bendras sprendimas, tenkinantis abi šalis”, – dalinasi Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Sonata Samoškienė.

“Žinoma, visada liks erdvės dar didesniems siekiams darbuotojų naudai, todėl ši naujoji, palankesnė nei ankstesnė, kolektyvinė sutartis – gera paspirtis tęsti darbus ir plėtoti dialogą su darbdaviu pozityvia linkme. Netrukus prasidės nauji, 2022 m., metai, ir suprantame, jog dabar, kai sutartis įsigalios, lauks kitas žingsnis – darbo užmokesčio indeksavimo klausimas. Stebime ekonomines prognozes, girdime darbuotojų lūkesčius, kurie yra žmogiški. Todėl negalime jų ignoruoti ir turime ieškoti būdų kelti atlyginimus, ypač žemesnio lygmens darbuotojams”, – atkreipia dėmesį pirmininkė.

Ji taip pat dėkoja visiems darbuotojams, pateikusiems siūlymus naujajai kolektyvinei sutarčiai, visiems nariams, profesinės sąjungos tarybai, derybinių grupių nariams už didžiulį bendrą darbą ir palaikymą.

Naujoji AB „ORLEN Lietuva” kolektyvinė sutartis pradės veikti jau nuo 2022 m. sausio 1 d. ir galios dvejus metus visiems darbuotojams, išskyrus kai kurias papildomas naudas profesinės sąjungos nariams. Sutartyje numatyta ir teisė ją pratęsti, ar prireikus atlikti pakeitimus.