Pereiti prie turinio

Darbuotojų asmens duomenų apsauga – teisė, apie kurią žino ne visi

Dalintis:

2018 m. gegužės mėn. visoje Europos Sąjungoje  įsigaliojęs Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra laikomas išsamiausiu  duomenų apsaugos teisės aktu pasaulyje. Tai yra ne tik galinga priemonė, sukurianti daugybę naujų teisių, susijusių su visų ES piliečių asmens duomenimis – šis reglamentas taip pat gali tapti nauju įrankiu profesinėms sąjungoms darbo vietoje siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas.

Liepos 15 dieną Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) suorganizavo vebinarą apie darbuotojų asmens duomenų apsaugą. 

Darbuotojai turi asmeninių duomenų apsaugos teisę, tik ne visi ja naudojasi

Vebinaro pranešėjas Michael ‘Six’ Silberman, Vokietijos profesinės sąjungos atstovas apžvelgė pagrindines problemas, su kuriomis susiduria skaitmeninių įdarbinimo platformų darbuotojai. Jis apžvelgė konkrečius atvejus, kai BDAR nuostatos gali būti taikomos norint padėti spręsti skaitmeninių įdarbinimo platformų darbuotojų problemas, tokias kaip nemokėjimas už atliktą darbą ir (arba) darbuotojo sąskaitos užblokavimas be paaiškinimų ir pan.

Jis pažymėjo, kad reitingai, apžvalgos ir klasifikacijos daro didžiulę įtaką darbuotojų uždarbiui ir galimybėms gauti darbą daugelyje įdarbinimo platformų ateityje. Be to, daugelis reitingavimo ir klasifikavimo procesų yra netikslūs.

Pagrindinė problema yra ta, kad daugelis įdarbinimo platformų darbuotojų dirba savarankiškai, ir jie neturi jokio teisinio pagrindo, kad įgytų teisę į minimalų atlyginimą, jie negali naudotis darbo įstatymais ar kolektyvinėmis derybomis. Be to, darbuotojų reitingai, apžvalgos ir klasifikacijos galimai yra asmeniniai duomenys ir turi būti reglamentuojami pagal BDAR. Tai reiškia, kad darbuotojai turi asmeninių duomenų apsaugos teisę, susijusią su jų reitingais, ir jie gali šia teise naudotis, tačiau bėda ta, jog dauguma darbuotojų apie tokią teisę net nežino.

Elgesio kodeksas  – ne išeitis, būtina derėtis kolektyviai

M. Silberman įsitikinimu, tokiems netipiniams darbuotojams, kaip savarankiškai dirbantys, galėtų padėti elgesio kodeksas (BDAR str. 40), kurį įmonėse rekomenduoja patvirtinti ir reglamento sudarytojai, ir Europos Komisija. Šis kodeksas aiškiai ir išsamiai apibrėžia tiek duomenų valdytojo (įmonės), tiek jų teikėjo (darbuotojo) teises ir pareigas. Tačiau pirmiausia jis turi atitikti griežtus reikalavimus ir būti patvirtintas nacionalinės duomenų apsaugos institucijos.

Visgi Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) konfederacinė sekretorė Isabelle Schömann nesutiko su nuomone, jog BDAR str. 40 reglamentuojamas elgesio kodeksas yra tinkama ir pakankama priemonė apsaugoti darbuotojus. Visų pirma dėl to, kad šis kodeksas nėra privalomas, bet sudaromas savanorišku pagrindu, o tai reiškia, kad įmonės pačios sprendžia, ar tokį kodeksą patvirtinti, ar ne. Be to, sudėtinga tokio kodekso sudarymo ir patvirtinimo sistema dar labiau sumažina darbdavių motyvaciją tokį dokumentą turėti savo įmonėse.

Pasak I. Schömann, tinkamiausia priemonė visais atvejais yra kolektyvinės derybos. Būtent kolektyvinėse sutartyse, be kita ko, galima susitarti ir dėl partnerių teisių bei pareigų asmens duomenų apsaugos srityje.

Duomenų apsauga – ne prekė

ETUC lyderė taip pat pažymėjo, kad šiuo metu darbdaviai dažnai piktnaudžiauja šio reglamento nuostatomis vengdami pateikti informaciją darbuotojų atstovams dėl darbo užmokesčio, ar kitus svarbius duomenis, susijusius su darbuotojų teisėmis ir garantijomis.

Todėl svarbu, kad BDAR būtų tobulinamas ir į jo turinį būtų įtrauktos detalesnės nuostatos dėl darbuotojų apsaugos panašiais atvejais. Ji pabrėžė, kad profesinės sąjungos turėtų siekti, jog tokios nuostatos taptų BDAR dalimi ir priminė, kad Tarptautinė darbo organizacija yra pažymėjusi, jog darbas nėra prekė, kaip ir duomenų apsauga – tai būtinybė, kuri negali būti perkama ar parduodama.   

I. Schömann atkreipė dėmesį ir į tai, jog įvairios sekimo programėlės bei technologijos dirbant nuotoliniu būdu sudaro rimtas prielaidas tam jog darbuotojai sekami ne tik darbo metu, bet ir po jo, ir tai yra jų asmeninės erdvės pažeidimas. Tuo pat metu darbuotojams, dirbantiems iš namų, sunku atsijungti ne darbo metu, todėl dažnai “išsitrina” riba tarp darbo ir poilsio laiko.

ETUC atstovė apibendrindama pažymėjo, kad visuose procesuose ir etapuose, susijusiuose su darbuotojų duomenų apsauga, būtinai turėtų aktyviai dalyvauti profesinės sąjungos.

Visą ETUI seminarą (anglų kalba) galima žiūrėti pasekus šią tiesioginę nuorodą.  

Su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu BDAR (lietuvių kalba) galima susipažinti čia.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija