Pereiti prie turinio

Darbdavys nori keisti darbo sutarties sąlygas: 7 dalykai, kuriuos svarbu žinoti

Dalintis:

Sparčiai kintanti aplinka suponuoja ir pokyčius įmonėse. Todėl atsiranda poreikis keisti darbo sutartyse sulygtas darbo sąlygas. Dažniausiai tai aktualu darbdaviams, tačiau būna ir tokių atvejų, kai iniciatyvos keisti darbo sutarties sąlygas dėl objektyvių priežasčių imasi patys darbuotojai.    

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos teisininkė Dalia Jakutavičė sako, kad pastaruoju metu sulaukianti darbuotojų prašymų paaiškinti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį sulaukus darbdavio pasiūlymo dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo. Pateikiame D. Jakutavičės parengtą konsultaciją šiuo aktualiu klausimu.

1. Darbo sutarties sąlygas galima keisti tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu.

Pagal Darbo kodekso 45 str. 1 dalį, toks sutikimas būtinas darbdavio iniciatyva keičiant būtinąsias  darbo sutarties sąlygas (darbo funkcija, darbo apmokėjimas ir darbovietė), nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkeliant darbuotoją dirbti į kitą vietovę. 

Darbo kodekse minimos ir papildomos darbo sutarties  sąlygos, kurios gali būti įtrauktos į darbo sutartį (susitarimas dėl nekonkuravimo, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos, susitarimas dėl ne viso darbo laiko ir pan.).

Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau darbo sutarties šalims jos tampa privalomos, kai dėl jų susitariama.

2. Darbdavys teikia pasiūlymą dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo.

Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu. Jame rekomenduojama nurodyti:

  • kokias darbo sąlygas ir nuo kokios datos siūloma keisti;
  • nuo kada sąlygos keičiamos;
  • dėl kokių priežasčių siūloma keisti;
  • terminas darbuotojui apsispręsti (ne mažiau kaip 5 d.d.). 

3. Jei darbuotojas sutinka su pasiūlymu.

Darbo sutarties pakeitimas (nurodant keičiamą darbo sutarties punktą ir pagrindą, kuriuo keičiama darbo sutartis) įforminamas darbo sutartyje (patvirtinant tai šalių parašais) ir įteikiant darbuotojui pranešimą apie pasikeitusias darbo sąlygas.

4. Jei darbuotojas nesutinka su darbdavio pasiūlymu.

  • Su darbuotoju gali būti nutraukiami darbo santykiai darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (57 str.), jei būtinybę keisti darbo sąlygas nulėmė objektyvios priežastys.

Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, Darbo kodekso 57 str. 3 dalies nustatyta tvarka. Tačiau darbo kodekse pateikiami ir darbo sutarties nutraukimo apribojimai – priežastys, dėl kurios darbdavys negali nutraukti darbo santykių. Pavyzdžiui, 61 str. 3 dalis teigia, kad su darbuotojais, auginančiais vaiką (įvaikį) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, jeigu nėra darbuotojo kaltės.

Taip pat draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Svarbi išimtis: darbo sutarties šiuo pagrindu nutraukti negalima tuo atveju, jei darbuotojas atsisako dirbti už sumažintą darbo užmokestį. 

  • Darbuotojas gali toliau dirbti nepakeistomis Darbo sutarties sąlygomis. 

6. Atskiras pasiūlymas gali būti neteikiamas tais atvejais, kai pakeitimai vienareikšmiškai gerina darbuotojo padėtį ir yra aišku, kad darbuotojas tikrai neturės jokių pretenzijų dėl pakeitimų.

Visais kitais atvejais rekomenduojama teikti darbuotojui pasiūlymą ir suteikti pakankamai laiko pagalvoti dėl darbo sąlygų keitimo. Tai reikalinga siekiant apsisaugoti nuo darbuotojo pretenzijų dėl darbo sutarties pakeitimo teisėtumo, t. y. nuo darbuotojo teiginių, kad jis buvo skubinamas apsispręsti, jam buvo daromas spaudimas ir pan.

7. Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo darbuotojas turi teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją (DGK),  prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Darbuotojui to nepadarius per 3 mėn. nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) aiškinimu, neteisėtu darbo sutarties pakeitimu laikomas toks pakeitimas:

  •           Įrašytas darbo sutartyje, bet nepasirašytas;
  •           Neįrašytas darbo sutartyje, bet vienašališku darbdavio sprendimu taikomas.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija