Pereiti prie turinio

Darbdavio pareiga konsultuotis su darbuotojų atstovais numatyta ir ES teisės aktuose

Dalintis:

Ar žinojote, kad:

  • Jei bendrovėje ES šalyje dirba ne mažiau kaip 50 žmonių, įskaitant pagal terminuotas darbo sutartis dirbančius darbuotojus, (arba 20 ar daugiau žmonių, jei tai didesnės bendrovės padalinys), darbdavys yra teisiškai įpareigotas informuoti darbuotojus apie naujausius ir galimus bendrovės veiklos ir bendrovės ekonominės padėties pokyčius, informuoti darbuotojus apie esamą užimtumo padėtį ir galimus jos pokyčius ir dėl to su jais konsultuotis, informuoti darbuotojus apie galimus esminius darbo organizavimo arba sutartinių santykių pokyčius ir dėl to su jais konsultuotis.
  • Informaciją darbdavys privalo suteikti laiku, kad darbuotojų atstovai turėtų pakankamai laiko pasirengti konsultacijoms dėl bet kokių susijusių klausimų.
  • Darbuotojų atstovams (ir jiems padedantiems ekspertams) draudžiama atskleisti darbuotojams ar trečiosioms šalims bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jiems suteikė darbdavys.
  • Jeigu įmonėje profesinės sąjungos nėra, tuomet darbdavys privalo informaciją suteikti ir konsultuotis su darbo tarybomis.
  • Darbdavių pareiga konsultuotis su darbuotojų atstovais, informavimo ir konsultavimo tvarka bei atsakomybė už šios pareigos nevykdymą numatyta LR Darbo kodekso 203-209 straipsniuose bei 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyvoje 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje.

Tiesioginė nuoroda į minėtą Direktyvą čia:

https://drive.google.com/file/d/12vWnjj2ohvRkfNkuBTJ0LvOh66AhVTd9/view?usp=drivesdk