Pereiti prie turinio

Apklausa: 71 % darbuotojų mano, kad jų darbas yra nepakankamai vertinamas

Dalintis:

2016 metais darbuotojai pasitenkinimą darbu (dešimtbalėje sistemoje) įvertino 5,73 balo, 2021 metais – 6,45 balo, pernai – 6,33 balo, o 2023 metais – 6,19 balo. Iki 2021 metų augęs pasitenkinimas darbu antrus metus iš eilės mažėja. Mažiausiai darbuotojai patenkinti motyvacinėmis priemonėmis, karjeros galimybėmis bei galimybėmis papildomai užsidirbti.

Darbo skelbimų portalas CV-Online šių metų vasario-kovo mėnesiais vykdė kasmetinę „Pasitenkinimo darbu ir atlyginimu apklausą“, kurios metu darbuotojai vertino 16 pasitenkinimo darbu veiksnių ir išreiškė lūkesčius, koks turėtų būti teisingas atlyginimas už jų darbą. Paanalizuokime, kam ir kaip per metus keitėsi pasitenkinimas darbu bei atlyginimu.

Pasitenkinimo darbo veiksnių įvertinimo pokyčiai

Palyginus su 2022 metų apklausos duomenimis, šiemet geriau nei pernai buvo įvertinti vos du veiksniai: darbo priemonės ir įrankiai – 7,28 (pernai – 7,22 balo) bei darbo ir poilsio balansas – 6,77 (pernai – 6,6 balo).

Visi kiti veiksniai šiemet vertinami prasčiau, o labiausiai krito šių veiksnių įvertinimas:

 • Galimybė užsidirbti papildomai
 • Karjeros galimybės
 • Galimybės tobulėti ir mokytis
 • Motyvacinės priemonės
 • Vidinė komunikacija
 • Vadovas (ai)
 • Darbo vietovė
 • Atlyginimas

Gerokai mažesnių balų nei pernai sulaukę pasitenkinimo darbu veiksniai puikiai atspindi rinkos situaciją, pvz. darbuotojai prasčiau įvertino pasitenkinimą atlyginimu, motyvacinėmis priemonėmis bei galimybėmis papildomai užsidirbti dėl pernai metais sparčiai augusios infliacijos ir jos nepasivejančių atlyginimų. Nepaisant to, kad darbo vietovė vis dar yra tarp aukščiausius balus gaunančių veiksnių, dažnėjanti darbdavių praktika susigrąžinti darbuotojus į biurus, sulaukė neigiamos jų reakcijos.

2023 metais aukščiausių įvertinimų sulaukė:

 1. Darbo vietovė – 7,69 balo
 2. Darbo pobūdis, įdomumas – 7,35 balo
 3. Darbo priemonės ir įrankiai – 7,28 balo
 4. Kolektyvas – 7,24 balo
 5. Darbo sąlygos – 7,19 balo.

Šiuos veiksnius galima vadinti higieniniais, t.y. kiekvienai įmonei privalomais, tačiau kiti ir mažesnių įvertinimų sulaukę veiksniai yra būtent tie – kritiniai, kurie turi daug daugiau arba lemiamą įtaką darbuotojo apsisprendimui išeiti ar likti įmonėje.

Mažesnį nei 5 balų vertinimą gavo šie veiksniai:

 • Motyvacinės priemonės – 4,43 balo
 • Karjeros galimybės – 4,05 balo
 • Galimybė užsidirbti papildomai – 3,62 balo.

Sumažėjo vyrų ir moterų pasitenkinimo darbu skirtumas

Nors vyrai aukštesniais balais nei moterys įvertino pasitenkinimą darbu, tačiau palyginus su pernai metų duomenimis, jų vertinimas šiemet krito labiau nei moterų. 2023m. vyrų pasitenkinimas darbu siekia 6,25 balo (pernai – 6,47), moterų – 6,16 balo (pernai – 6,26). Šiemet skirtumas tarp vyrų ir moterų pasitenkinimo darbu sudaro vos 0,09 balo, 2022 metais jis siekė – 0,21 balo.

Moterys labiau nei vyrai patenkintos darbo sąlygomis, galimybėmis tobulėti, darbo vietove, motyvacinėmis priemonėmis bei darbo pobūdžiu ir darbo priemonėmis.

Ženkliai mažiau nei vyrai moterys yra patenkintos: pagarba ir mikroklimatu įmonėje, darbo ir poilsio balansu, galimybe užsidirbti papildomai bei atlyginimu.

Labiausiai darbu patenkinti – 18-25 metų amžiaus darbo rinkos dalyviai

Nepaisant to, kad 18-25 metų amžiaus jaunimas šiemet gerokai mažiau patenkintas darbu, tačiau, palyginus su kitomis amžiaus grupėmis – jų vertinimas aukščiausias – 6,45 balo (pernai – 6,82). Gerokai sumažėjo pasitenkinimas darbu ir 55+ amžiaus grupėje, apskritai, jie mažiausiai patenkinti darbu – 6,02 balo. Stabilumą, palyginus su pernai, išlaikė 36-55 metų amžiaus darbuotojai, jų pasitenkinimas darbu išliko tame pačiame lygyje.

55+ amžiaus grupės respondentai aukščiausią įvertinimą, palyginus su kitomis amžiaus grupėmis, skyrė tik vienam veiksniui – darbo pobūdžiui – darbo įdomumui. 46-55 amžiaus darbuotojai didesnius balus nei kiti respondentai skyrė: darbo krūviui, darbo vietovei ir darbo sąlygoms. 36-45 metų amžiaus grupė geriau įvertino: atlyginimą bei darbo ir poilsio balansą. Toks įvertinimas parodo, kad šioje amžiaus grupėje darbuotojai dažnu atveju jau būna pasiekę savo karjeros ir atlygio viršūnę. 26-35 metų respondentai tik darbo priemones ir įrankius įvertino geriau nei kitų amžiaus grupių darbuotojai. Na, o 18-25 metų respondentai iš 16 veiksnių net 9 įvertino aukštesniais balais nei likusieji darbuotojai. Jie, labiau nei kiti, patenkinti: kolektyvu, pagarba ir mikroklimatu, vadovu, darbų paskirstymu, vidine komunikacija, galimybėmis tobulėti, karjeros galimybėmis, motyvacinėmis priemonėmis bei galimybėmis papildomai užsidirbti.

Labiausiai patenkinti darbu IT srities darbuotojai, mažiausiai – farmacijos

Sąrašo apačioje pagal pasitenkinimą darbu atsidūrė – farmacijos srities darbuotojai. Jų pasitenkinimas darbu, palyginus su kitose srityse dirbančiais darbuotojais mažėjo labiausiai (-1,11 balo). Farmacijos srities darbuotojai mažiausius balus skyrė atlyginimo, galimybių papildomai užsidirbti, motyvacinių priemonių, karjeros galimybių veiksniams.

Ženkliai prasčiau (> -0,5 balo) nei pernai pasitenkinimo darbu veiksnius įvertino ir statybų, valdymo, energetikos, sveikatos apsaugos bei teisės srities darbuotojai.

Tačiau kelių sričių: žemės ūkio, žiniasklaidos, bankų, valstybinio sektoriaus ir žmogiškųjų išteklių darbuotojai pasitenkinimą darbu įvertino geriau nei pernai.

Labiausiai patenkinti darbu:

 1. IT – 6,87 balo
 2. Žmogiškųjų išteklių – 6,73 balo
 3. Valstybinio ir viešojo administravimo – 6,55 balo
 4. Finansų/apskaitos – 6,5 balo
 5. Bankų/draudimo – 6,44 balo sričių darbuotojai.

Mažiausiai patenkinti darbu (nuo mažiausių balų):

 1. Farmacija – 5,58 balo.
 2. Apsauga/gelbėjimo paslaugos – 5,66 balo.
 3. Organizavimas/valdymas – 5,69 balo.
 4. Energetika – 5,88 balo.
 5. Teisė – 5,89 balo.

Žemiausiais balais šių sričių darbuotojai įvertino: galimybės tobulėti ir mokytis, motyvacinės priemonės, karjeros galimybės, galimybė užsidirbti papildomai veiksnius.

Koks atlyginimas, darbuotojų manymu, būtų teisingas?

Apklausos duomenimis, 71 % darbuotojų mano, kad jų darbas yra nuvertinamas ir jie turėtų gauti didesnį atlyginimą. Tiek pat nepatenkintų atlygiu buvo ir pernai. Respondentų nuomone, vidutiniškai 28 % didesnis atlyginimas būtų teisingas atlygis už darbą. Pernai respondentai manė, kad teisingas atlyginimas turėtų būti 38 % didesnis už jų gaunamą.

Kodėl neieško naujo darbo?

Apklausos dalyvių pasiteiravome apie naujo darbo paieškas. 22 % dirbančiųjų užsiima aktyvia darbo paieška, 58 % – pasyvia ir likusieji (20 %) – neieško darbo. Pagrindinės priežastys, dėl kurių dirbantieji nesidomi kitomis darbo galimybėmis:

 1. Man patinka mano darbas
 2. Nemanau, kad rasiu geresnį
 3. Bijau, kad ieškant naujo darbo, galiu prarasti esamą
 4. Neturiu darbo rinkoje paklausių įgūdžių, darbo patirties
 5. Dabar netinkamas laikas ieškoti darbo

Tą patį klausimą uždavėme ir darbo neturintiems respondentams. 69 % apklausoje dalyvavusių darbo neturinčių respondentų aktyviai ieško darbo, 22 % – darbo ieško pasyviai, o 9 % apskritai neieško darbo. Darbo neieško dėl to, kad:

 1. Dabar netinkamas laikas ieškoti darbo
 2. Mano amžius trukdo susirasti darbą
 3. Neturiu laiko ieškoti darbo
 4. Neturiu darbo rinkoje paklausių įgūdžių, darbo patirties
 5. Kol gaunu pašalpą/turiu kas mane išlaiko – nematau reikalo ieškoti darbo

V-Online „Pasitenkinimo darbu ir atlyginimu“ apklausa vykdyta internetu 2023 vasario – kovo mėn. Apklausoje dalyvavo 1138 respondentai iš visos Lietuvos.