Pereiti prie turinio

Antrąkart pirmininke tapusi S. Samoškienė: tikslas – organizacija, kurioje būti prasminga ir saugu

Dalintis:

Gegužės 31 dieną baigėsi Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) tarybos pirmininko rinkimai. Nariai savo nuomonę galėjo pareikšti pažymėdami balsavimo biuletenius ir juos įmesdami į specialiai parengtas balsavimo dėžės. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog dauguma NPS narių, net 418 (82,45% balsavusiųjų), pritarė tam, kad profesinės sąjungos vairas dar vienam ketverių metų laikotarpiui būtų patikėtas Sonatai Samoškienei.

“Suprantu, kad, nors šįkart kitų kandidatų į pirmininkus nebuvo sulaukta, rinkimų rezultatai galėjo būti ir kitokie. Todėl narių pasirinkimas ne tik džiugina, bet jį vertinu ir kaip didžiulės atsakomybės ženklą. Atsakomybės prieš narius, visą ORLEN bendrovių darbuotojų bendruomenę, prieš darbdavį, socialinius partnerius, bendraminčius”, – dėkodama už pasitikėjimą pažymi S. Samoškienė.

Naujoje ketverių metų kadencijoje ji ketina tęsti pradėtus darbus, taip pat kartu su komanda įgyvendinti naujus tikslus. Anot jos, svarbiu uždaviniu išlieka naujų narių pritraukimas ir esamų narių išlaikymas, kolektyvinių sutarčių gerinimas, dar efektyvesnis darbuotojų siekių ir teisėtų lūkesčių atstovavimas susitarimuose su darbdaviu.

“Sieksiu formuoti požiūrį į profesinę sąjungą, kaip atsakingą ir rimtą organizaciją, kurioje kartu su darbdaviu ir kitomis suinteresuotomis pusėmis ieškosime tinkamiausių sprendimų užtikrinant deramas darbo sąlygas ir tvirtą darbuotojų ateitį. Prasmingu uždaviniu lieka jaunimo įsitraukimas į profesinės sąjungos veiklą, naujų lyderių ugdymas, edukacija, mokymai”, – vardina NPS vadovė.

Vienu iš svarbiausių tikslų, kuriuos pavyko pasiekti per pastaruosius ketverius metus, S. Samoškienė įvardina kolektyvinių derybų tęstinumą ORLEN grupės įmonėse ir papildomų garantijų darbuotojams išlaikymą bei pagerinimą kolektyvinių sutarčių nuostatomis.

Štai naujausioje AB “ORLEN Lietuva” kolektyvinėje sutartyje numatyta: palankesnė metinė priemoka darbuotojams už bendrovės veiklos rezultatus; didesnė vienkartinė metinė priemoka einant atostogų; darbo užmokesčio dydžio išmoka nutraukiant darbo sutartį, suėjus pensiniam amžiui; papildoma poilsio diena apmokama vidutiniu darbo užmokesčiu darbuotojams, pagal pozicijų sąrašą; lėšos savišvietos tikslams, kt.

Tuo metu UAB „ ORLEN Service Lietuva“ kolektyvinėje sutartyje susitarta dėl padidintos vienkartinės metinės priemokos einant atostogų, padidintos išmokos netekus artimojo, vaiko gimimo proga ar darbuotojų vaikų vasaros poilsiui.

“Nueitas pastarųjų ketverių metų kelias buvo nelengvas, tačiau rezultatai teikia vilties, kad bendromis jėgomis gebėsime ir toliau kurti tvarios organizacijos veidą. Mūsų vizija – patikima darbuotojams atstovaujanti organizacija, kuri gerbiama, girdima ir matoma. Kurios kryptinga veikla taps svariu indėliu į ORLEN įmonių socialinį dialogą bei jų įvaizdį rinkoje ir tokiu būdu prisidės prie mūsų regiono bendruomenės gerovės kūrimo. Tai profesinė sąjunga, kurios dalimi būti prasminga, garbinga ir saugu”, – apibendrina NPS pirmininkė ir priduria, kad vienai pasiekti išvardintus tikslus būtų vargiai įveikiamas iššūkis, tačiau turėdama patikimą užnugarį ji jaučiasi užtikrintai.

S. Samoškienė linki visiems darbuotojams gražios vasaros pradžios ir primena, kad labai svarbu pasinaudoti Darbo kodekse numatyta teise pailsėti, atgauti jėgas. Juolab, kad AB “ORLEN Lietuva” kolektyvinėje sutartyje numatytas padidintas atostogų apmokėjimas darbuotojams, kurie bendrovėje dirba ne trumpiau nei 6 mėn.

 

Naftininkų profesinės sąjungos informacija