Pereiti prie turinio

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos darbai nesustoja ir karantino metu

Dalintis:

Kovą vykęs Achemos darbuotojų profesinės sąjungos (ADPS) Tarybos posėdis pirmąkart surengtas nuotoliniu būdu, t. y. Tarybos nariai dėl aptariamų klausimų balsavo internetu bei telefonu. Tarp svarbiausių posėdžio temų – ADPS ataskaitos už praėjusių metų veiklą tvirtinimas ir naujų veiklos tikslų nustatymas.

Pernai visi klausimai aptarti ir svarbiausi sprendimai priimti šešiuose tarybos ir dviejuose prezidiumo posėdžiuose. Be to, per 2019 m. suorganizuoti 4 patariamojo organo posėdžiai. Priminsime, kad ADPS atstovauja AB „Achema“, UAB „Iremas“, UAB „Gaschema“ ir UAB „Achempak“ darbuotojams. Iš viso 2020-ųjų pradžioje profesinei sąjungai priklausė 672 nariai, vidutinis jų amžius – 47 metai. ADPS atstovauja:

 •  AB „Achema“, kur narių skaičius sudaro 39 proc. visų darbuotojų;
 •  UAB „Achempak“, kur narių skaičius sudaro 28 proc. visų darbuotojų;
 •  UAB „Gaschema“, kur narių skaičius sudaro 19 proc. visų darbuotojų;
 •  UAB „Iremas“, kur narių skaičius sudaro 21 proc. visų darbuotojų.

Daugiausiai narių yra filiale „Sistematika“ – 49 proc., kalcio amonio salietros ceche – 52 proc. ir amonio salietros ceche – 44 proc. Mažiausiai narių yra administracijos padalinyje – 14 proc., santechnikos ceche – 20 proc. ir filiale „Achemos poliklinika“ – 24 proc.

 

Pernykščiai darbai

Tarybos nariai bendru sutarimu 2019 m. Achemos darbuotojų profesinės sąjungos veiklos ataskaitą įvertino teigiamai. Pastarasis etapas buvo itin darbingas profesinei sąjungai. Apibendrinant pernykščius darbus, būtina paminėti siekį su darbdaviu susiderėti ir pasirašyti kolektyvines sutartis AB „Achema“, UAB „Achempak“, UAB „Gaschema“ ir UAB „Iremas“.

Kolektyvinės derybos iš darbdavio pusės buvo ir yra vilkinamos. „Svarbiausia tai, ar pavyks susiderėti „Achemoje“, nes ši kolektyvinė sutartis užduotų toną kitų įmonių susitarimams“, – akcentuoja ADPS pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Vardindama aspektus, dėl ko siūlyta derėtis, B. Daškevičienė paminėjo: siekį pailginti  kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpį iki dvejų metų, įtraukti nuostatą dėl poilsio dienų apskaitiniu laikotarpiu suteikimo vietoje susidarančių viršvalandžių; aptarti viršvalandžių trukmę, ligos išmokos dydį, taip pat suvienodinti terminologiją pagal AB „Achema“ darbo apmokėjimo nuostatus, keisti tvarką dėl kasmetinių atostogų privalomos dalies 14 kalendorinių dienų forminimo tvarkos – ADPS siūlė, kad vienos atostogų dalies minimalus dienų skaičius būtų 12, o ne 14 kalendorinių dienų.

„Profesinė sąjunga seniai atliko savo namų darbus ir kreipėsi su konstruktyviais pasiūlymais, deja, darbdavys nepateikia savo siūlymų dėl sutarties formuluočių, taip vilkindamas kolektyvines derybas. Dėl to per posėdį siūlėme kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl kolektyvinių derybų vilkinimo, bet nariai nusprendė ieškoti taikių susitarimo būdų bei inicijuoti derybas dėl kolektyvinės sutarties, kuri būtų taikoma tik profesinės sąjungos nariams“, – sako B. Daškevičienė.

Anot pirmininkės, vis tik naujos kolektyvinės sutarties pasirašymas – ne vienintelis svarbus darbas, prie kurio daug dirbo ADPS. Praėjusiais metais profesinė sąjunga nuolat dirbo siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos įstatymų nuostatos ir ginami darbuotojų interesai. Siekiant pagerinti darbuotojų sąlygas, pernai atlikti šie darbai:

 • derintos darbo tvarkos taisyklės, pareigybių vertinimo ir pareigybių lygio nustatymo metodika, AB „Achema“ darbo užmokesčio nuostatai, darbų saugos nuostatai ir procedūros bei eilė kitų dokumentų;
 • įgyvendinant įstatymų vykdymo kontrolę, spręsti klausimai susiję su apmokėjimu už pavadavimą, darbuotojų darbo laiko apskaitos pažeidimais, kai darbuotojai atvyksta į darbą savaitgaliais, švenčių dienomis ne savo darbo metu (žinotina, kad, darbuotoją iškvietus dirbti poilsio metu, turi būti mokama dvigubai, o ne tiesiog paskatinama skiriant 7 proc. ar perkeliama dirbti į kitą pamainą);
 • atkreipėme dėmesį ir pagrindėme, kad darbuotoją perkelti iš pamaininio darbo grafiko į dieninį, ir atvirkščiai, be darbuotojo sutikimo draudžiama;
 • taip pat derėtasi, kad darbuotojams būtų grąžintos 2016 m. III ketv. ir 2018 m. III ketv. sumažintos premijos;
 • spręsti atostoginių išmokėjimo tvarkos pažeidimai – kai atostoginiai nebuvo išmokėti prieš atostogas, o  darbuotojas neišreiškė pageidavimo atostoginius gauti kartu su atlyginimu;
 • kreiptasi į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl galimos moterų diskriminacijos;
 • parengtas prašymas darbo ginčų komisijai dėl pamaininiams darbuotojams dirbtinai sumažintų pagrindinių tarifinių atlyginimų ir kitomis darbuotojams aktualiomis problemomis.

 „Daug dirbome ir dėl pernai įsigaliojusios AB „Achema“ atlygio sistemos. Nors dalis neaiškumų išspręsti, bet liko nemažai bėdų: sistema liko paini ir sunkiai suprantama darbuotojams. Dėl to ADPS dirbo analizuodama naujosios sistemos pliusus bei minusus, stengdamasi pateikti konstruktyvių pasiūlymų dėl jos tobulinimo. Tam teko nemažai domėtis kitų bendrovių atlygio sistemomis, – pasakoja B. Daškevičienė. – Derantis dėl atlyginimo didinimo, visada tenka pasikaustyti gerais argumentais. Tai nėra mėgstamiausia darbdavių tema. Dėl to reikėjo gilintis į darbo rinkos situaciją, finansinius bendrovės duomenis, lyginti su kitų panašių įmonių padėtimi. Smagu, kai pastangos atsiperka – nuo 2020 metų darbuotojų tarifinis darbo užmokestis padidintas 2,12 proc. bei ištaisyta dalis trūkumų. Nors siekėme, kad darbo užmokestis būtų didinamas ženkliau, tai vis vien yra žingsnis į priekį.“ 

Praėjusiais metais organizuota ir daug renginių bei mokymų nariams, dalyvauta Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos bei tarptautinių organizacijų renginiuose, prisidėta prie solidarumo akcijų, be to, profesinės sąjungos nariams skirtas papildomas stovyklų finansavimas.

 

Atnaujinti tikslai

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė ir šių metų Achemos darbuotojų profesinės sąjungos veiklos planui.

„Kolektyvinė sutartis yra garantas, kad bus užtikrinta darbuotojų gerovė. Dėl to derybos dėl kolektyvinių sutarčių, galiosiančių vien profesinės sąjungos nariams, išliks mūsų prioritetu. Be šio tikslo koncentruosimės į daug kitų svarbių darbų, be kurių nepasiektume progreso, užtikrinant darbuotojų gerovę: bendrovėse įgyvendinsime informavimo ir konsultavimo procedūras dėl tvirtinamų ir keičiamų vietinių norminių teisės aktų ir, be abejo, atliksime įstatymų vykdymo kontrolę; teiksime pasiūlymus dėl atlygio sistemos tobulinimo, prireikus padėsime nariams apginti savo interesus. Sieksime pateikti konstruktyvius pasiūlymus ir užtikrinti, kad darbuotojai gautų tai, kas jiems priklauso, nuolat analizuosime situaciją darbo rinkoje, finansinius bendrovės duomenis, derėsimės dėl atlygio didinimo principų. Be abejo, toliau vykdysime vieną svarbiausių profesinių sąjungų pareigų ir teiksime nariams konsultacijas darbo teisės, atlygio sistemos, sveikatos draudimo, deklaravimo ir kitais aktualiais klausimais, viešinsime vykdomą veiklą“, – būsimus darbus vardina ADPS pirmininkė.

Profesinių sąjungų siekis yra ne tik spręsti problemas, bet ir kurti stiprią bendruomenę. Dėl to ADPS stengsis sukurti terpę savo nariams burtis ir tobulėti kartu bei aktyviai prisidės prie „skėtinių“ organizacijų veiklos. ADPS dalyvaus įvairiose solidarumo bei protesto akcijose, tęs darbus Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Koncerno „Achemos grupė“ profesinių sąjungų mastu.

„Pasibaigus karantinui, organizuosime susitikimus bendrovės padaliniuose, kad visada jaustume bendrovės pulsą, deleguosime savo atstovus į vietinius ir tarptautinius profsąjunginius mokymus, patys surengsime viešojo kalbėjimo ir komunikacijos seminarus, nuosekliai dirbsime gerinant ADPS žinomumą ir įvaizdį. Be abejonės, kviesime kiekvieną darbuotoją palaikyti mūsų veiklą bei stoti į profesinę sąjungą, nes tik būdami vieningi mes galime pasiekti geresnių rezultatų”, – prideda B. Daškevičienė.

ADPS atkreipia dėmesį, kad šiemet planuotas Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos suvažiavimas Trakuose perkeltas į spalio 16 dieną (per posėdį patvirtinta 12 delegatų). Deja, dėl COVID-19 grėsmės neįvyks šeimų spartakiada ir profesinio meistriškumo konkursas, kurie tradiciškai vykdavo Šventojoje. „Apgailestaujame dėl to, bet neprarandame vilties ir tikimės, kad išliksime saugūs ir sveiki, rasime naujų būdų, kaip sudominti profesinės sąjungos narius, o kitais metais su dvigubu entuziazmu startuosime tradiciniuose renginiuose“, – sako B. Daškevičienė.

 

Finansinė pusė

Tarybos posėdyje taip pat spręsti finansiniai klausimai – aptartos 2019 m. ir 2020 m. sąmatos bei 2020 m. cechinių išlaidų skyrimas padaliniams. 

Tarybos nariai pritarė 2020 m. Achemos darbuotojų profesinės sąjungos sąmatos projektui. Kadangi jis parengtas prieš karantino įvedimą, ateityje dar turės būti koreguojamas.

Žinoma, darbuotojų atstovavimo darbams kokybiškai atlikti ir įvairiapusei veiklai finansuoti reikia lėšų. Todėl profesinė sąjunga primena, kad jau prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimas už 2019 m., kuris tęsis iki liepos 1 d. Dėl išsamesnės informacijos ir metinių pajamų deklaravimo visi darbuotojai kviečiami ateiti į Achemos darbuotojų profesinę sąjungą, kur bus suteikta visa reikalinga pagalba.

 

Parengta pagal naujienlaiškio „Profsąjungos žinios” informaciją