Pereiti prie turinio

Achemos darbuotojų profesinei sąjungai toliau vadovaus B. Daškevičienė

Dalintis:

Vakar, gegužės 23 dieną, ketvirtadienį, Jonavoje, įvyko XVI Achemos darbuotojų profesinės sąjungos (ADPS) ataskaitinė rinkimų konferencija, į kurią buvo pakviesti ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas bei jo pavaduotoja Dalia Jakutavičė.   

Konferencijoje pirmininke perrinkta dabartinė lyderė Birutė Daškevičienė, išrinkta revizinė komisija. Po naujų įstatų patvirtinimo pirmininkės pavaduotojai bus išrinkti artimiausiame tarybos posėdyje.

Taip pat B. Daškevičienė pristatė per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų ataskaitą. Pastarąją delegatai įvertino teigiamai.

Patvirtinti ir finansinės veiklos ataskaita už 2017 ir 2018 metus, tolesnė ADPS veiklos strategija, veiklos kryptys bei uždaviniai. Svarbiausi iš siekiamų uždavinių yra šie:

  • Skatinti darbuotojų narystę profesinėje sąjungoje, siekti išlaikyti esamus narius ir pritraukti naujų narių, pasiūlant profesinės sąjungos nariams papildomų naudų.
  • Siekti atstovaujamose bendrovėse pasirašyti kolektyvines sutartis naudojantis visomis teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis, atlikti įstatymų ir kolektyvinių sutarčių vykdymo kontrolę, skatinti socialinį dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų atstovų.
  • Derybose su darbdaviais siekti darbo užmokesčio didinimo, geresnių darbo sąlygų, bendrovių veiklos stabilumo, investavimo, užtikrinant saugias darbuotojų darbo sąlygas ir bendrovių plėtrą.
  • Aktyviai dalyvauti Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos veikloje, skatinti profesinių sąjungų bendradarbiavimą UAB Koncerno „Achemos grupė“ mastu, bendradarbiauti su kitomis Jonavos profesinėmis sąjungomis, skatinant trišalį socialinį dialogą Jonavos mastu.
  • Dalyvauti priimtinose protesto ir solidarumo akcijose.

„Esu dėkinga už vakar parodytą palaikymą ir pirmininkės pareigų patikėjimą dar vienai kadencijai. Tai parodo, kad tikite mūsų išsikeltais tikslais ir matote prasmę ginant darbuotojų teises. Stengsiuosi, kad išliktume vieningi, pasiektume darbo užmokesčio didinimo, būtume aktyvūs ir matomi profesinių sąjungų veikloje. Ši organizacija yra mūsų visų ir būsime stiprūs tiek, kiek gebėsime susitelkti ir vieningai dirbti, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. Ačiū už tai, ką jau nuveikėme, ir už tai, ką dar drauge padarysime“, – savo padėkos nariams laiške sako B. Daškevičienė.

Sveikiname Birutę linkėdami kuo geriausios sėkmės tolesnėje veikloje!

 

Parengta pagal Achemos darbuotojų profesinės sąjungos informaciją