Pereiti prie turinio

„Achemos” darbuotojų ir darbdavių nesutarimus nagrinėja Darbo ginčų komisija

Dalintis:

Birželio 12 d. Achemos darbuotojų profesinė sąjunga (ADPS) kreipėsi į Darbo ginčų komisijos (DGK) Kauno teritorinį skyrių dėl kolektyvinio ginčo dėl AB „Achema“ kolektyvinės sutarties sąlygų nevykdymo bei informavimo ir konsultavimo procedūros pažeidimo.

DGK gavo darbdavio argumentus, papildomą profesinės sąjungos prašymą bei papildomą darbdavio medžiagą dėl ginčo aplinkybių, įvyko pirmasis parengiamasis posėdis.

Priminsime, kad AB „Achema” vadovai, prognozuodami nuostolingus 2018-uosius, nuo birželio 1 d. be konsultacijų su darbuotojų atstovais nutarė stabdyti kolektyvinėje sutartyje numatytą atostogų premiją. ADPS tam pasipriešino ir pareikalavo: 1) panaikinti birželio 1 d. įsakymą dėl kolektyvinėje sutartyje numatytų išmokų sustabdymo; 2) cechų darbuotojams mokėti sutartas išmokas, jei vykdomi gamybos rodikliai; 3) remontams sustabdytų cechų darbuotojams sudaryti sąlygas išnaudoti sukauptas atostogas; 4) cecho remonto metu atliekant darbus pagal sąmatas mokėti vidutinį darbo užmokestį. Nuo tada pavyko susitarti dėl kolektyvinėje sutartyje numatytų atostogų premijų atnaujinimo, taip pat – nuo 2019 m. sausio 1 d. žadama keisti atlygio sistemą.

Skunde, argumentuodama kolektyvinės sutarties pažeidimą, ADPS priminė, kad kolektyvinėje sutartyje numatyta, jog, einant atostogauti ne mažiau 14 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, darbdavys išmoka 100 proc. darbo sutartyje numatyto atlyginimo dydžio premiją darbuotojui, neturinčiam galiojančios drausminės nuobaudos, už nepriekaištingą ir pavyzdingą darbą. Nors darbdavys nurodė, kad atostogų premijos mokėjimas ar sustabdymas yra jo teisė, profesinės sąjungos vertinimu, stabdydamas premijų mokėjimą darbdavys pažeidė kolektyvinę sutartį. Pažymėtina, kad vienašališkais darbdavio veiksmais pažeistas ir darbuotojų teisėtų lūkesčių principas, kadangi faktiškai per eilę metų jau buvo susiformavusi premijų skyrimo tvarka.

Profesinė sąjunga liepos 2 d. Darbo ginčų komisijai pateikė papildomą informaciją, kad bendrovė, nesilaikydama informavimo ir konsultavimo procedūros, priėmė įsakymą „Dėl bendrovės padalinių veiklos 2018 m. birželio-rugsėjo mėn.“. Įsakyme dalį darbuotojų numatyta išleisti į prastovą. Vis tik atkreipiame dėmesį, kad leidžiant į prastovą buvo keičiami darbo grafikai, kurie tvirtinami kolektyvinės sutarties priede, todėl reikėjo keisti ir pačią kolektyvinę sutartį bei laikytis nustatytų jos keitimo procedūrų. Kaip minėta, to padaryta nebuvo.

Pirmame darbo ginčų komisijos posėdyje abiem šalims buvo pasiūlyta sudaryti taikos sutartį. Jei iki rugpjūčio 2 d. nepavyks susitarti dėl taikaus ginčo sprendimo, darbo ginčas bus nagrinėjamas Darbo ginčų komisijoje iš esmės.

Pasak ADPS pirmininkės Birutės Daškevičienės, profesinė sąjunga visuomet stengiasi rasti kompromisą ir bendradarbiauti su darbdaviu, nes tai leidžia efektyviausiai pasiekti darbuotojams naudingų sprendimų.

 Šaltinis: Achemos darbuotojų profesinė sąjunga