Pereiti prie turinio

Darbuotojų sauga ir sveikata

Dalintis:

Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Darbuotojų saugą ir sveikatą privalo užtikrinti darbdavys. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai.

Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbdavio įsakymu, potvarkiu ar kitu dokumentu patvirtinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai yra privalomi. Su jais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

Šiuo metu daug dėmesio skiriama amžėjančių (senėjančių) darbuotojų įtraukčiai ir darbingumo užtikrinimui (beje, vyresnių nei 55 m. asmenų tvarios darbo aplinkos kūrimo tematika tampa vis aktualesnė, nes visuomenė sensta, be to, daugelyje šalių ilginamas pensinis amžius; prognozuojama, kad tokio amžiau darbuotojų 2030 m. Europoje bus daugiau nei trečdalis).Tai aktualu ne tik įmonėms, bet ir profesinėms sąjungoms, kurios jau dabar turi ruoštis šiems globaliems pokyčiams ir kartu su socialinias partneriais ieškoti metodų, padedančių sudaryti tinkamas sąlygas vyresnio amžiaus darbuotojams.

Svarbios nuorodos:

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Darbingumo „namas“

Edukaciniai filmukai „Napo“

Amžėjančių darbuotojų vadyba ir kita aktuali informacija apie saugias ir kokybiškas darbo sąlygas, įvairūs tyrimai, pavyzdžiai ir rekomendacijos: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/about-eurwork/health-and-well-being-at-work