Pereiti prie turinio

Vyksta IndustryAll Europe suvažiavimas: siekiama sustiprinti pramonės darbuotojų balsą

Dalintis:

 

Birželio 1-2 dienomis vyksta 3-asis Europos pramonės profesinės sąjungos (IndustryAll Europe) suvažiavimas. Tai aukščiausias šios organizacijos valdymo organas, kuris renkasi bent kartą per ketverius metus. Jį sudaro visų narių organizacijų atstovai. Lietuvai suvažiavime atstovauja Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.

Suvažiavimas nustato IndustryAll Europe organizacijos strategiją ir bendrą politiką, priima praėjusio laikotarpio veiklos ataskaitą, sprendimus dėl įstatų ir naujų narių priėmimo bei renka organizacijos vadovybę.

Taip pat delegatai tvirtina IndustriAll Europe strateginį planą, kuriuo bus vadovaujamasi ateinančius metus vykdant pramonės darbuotojų atstovavimo veiklą. Šiame plane pažymima, jog tvirtam pramonės darbuotojų balsui reikia stiprių profesinių sąjungų ir solidarumo, ir tik tvirtas darbuotojų balsas gali padėti sukurti geras darbo vietas,  sveiką, saugią ir įtraukią darbo aplinką bei užtikrinti teisingą atlygį.

Suvažiavime elektroninio balsavimo būdu buvo renkama IndustryAll Europe vadovybė: prezidentu patvirtintas Michael Vassiliades, generaliniu sekretoriumi Luc Triangle, jo pavaduotojomis Isabelle Barthès ir Judith Kirton-Darling.  

„Suvažiavimas yra svarbus renginys siekiant sklandaus organizacijos funkcionavimo ir nustatant jos politinę kryptį, ir tai yra ypatingas laikas delegatams susitikti, diskutuoti ir bendrauti tarpusavyje. Tai akimirka užmegzti ryšį ir sukurti bei sustiprinti mūsų bendrą tapatybę“, – sako Lietuvai atstovaujanti Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.

Ji primena, kad 3-asis suvažiavimas turėjo įvykti praeitų metų gegužės pabaigoje, Salonikuose (Graikija), tačiau 2020 m. kovą buvo nutarta suvažiavimą atidėti. Tuo metu, atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 pandemijos, fizinis susitikimas, kuriame dalyvautų 650–700 delegatų, stebėtojų ir svečių saugiomis sąlygomis jau negalėjo būti užtikrintas.

Taigi, po metų IndustryAll Europe  ryžosi organizuoti šį suvažiavimą nuotoliniu būdu, jo šūkį pritaikant šių dienų aktualijoms: „Atsigavimas visiems – stiprus pramonės darbuotojų balsas Europoje“.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija