Pereiti prie turinio

Vidaus reikalų ministerija atsakė į Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos II-ojo suvažiavimo rezoliuciją

Dalintis:

Birželio 23 d. Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija gavo vidaus reikalų viceministro Juliaus Morkūno atsakymą į II-ojo Federacijos suvažiavimo delegatų parengtą rezoliuciją, kuri buvo išsiųsta LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimui bei Vyriausybei.

Rašte teigiama, jog Vidaus reikalų ministerija (VRM) pagal kompetenciją prisideda prie suvažiavimo rezoliucijos 4 punkto ,,Visomis galimomis priemonėmis stiprinti socialinį dialogą” ir 5 punkto ,,Stiprinti socialinę apsaugą socialiai pažeidžiamoms grupėms“.

Taip pat pabrėžiama, jog LR Vyriausybė 2016 m. gegužės 25 d. posėdyje pritarė Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektui, kuris esą „Vyriausybei suteikia įgaliojimus spręsti regiono plėtros tarybos sudarymo tikslingumą Vyriausybės sudarytuose regionuose iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių“. Pagal minėtą projektą, būtų sudaryta galimybė į regiono plėtros tarybą deleguoti daugiau kaip vieną socialinių ir ekonominių partnerių atstovą. Jei Seimas pritartų tokiam įstatymo projektui, tai, pasak viceministro, sudarytų prielaidas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai užtikrinti asmens skyrimo į regionų plėtros tarybas sistemiškumą, platesnį socialinių ir ekonominių partnerių  atstovavimą šiose tarybose. 

Rašte taip pat pažymima, kad pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8.6 investicinio prioriteto ,,Bendruomenės inicijuota vietos plėtra” 8.6.1 uždavinį ,,Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius” siekiama įtraukti konkrečių miestų bendruomenes ir vietos verslus, sukuriant bendradarbiavimo tinklus, leidžiančius miestų vietovėse pasireiškiančias problemas spręsti kartu – įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Bendruomenės inicijuotos veiklos yra skirtos socialinei atskirčiai mažinti, taigi vietos veiklos grupės, rengdamos vietos plėtros strategijas, gali suplanuoti veiksmus, į kuriuos būtų įtraukiamos socialiai pažeidžiamos grupės (neįgalieji, laikini bedarbiai, pensininkai ir pan.). Tokiu būdu esą būtų prisidedama prie socialiai pažeidžiamų grupių aktyvinimo, užimtumo didinimo, verslumo skatinimo bei įtraukimo į visuomeninę veiklą.

Primename, jog Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos II-asis suvažiavimas įvyko š.m. gegužės 20 d. Jo metu buvo perrinktas Federacijos pirmininkas, patvirtinti nauji įstatai, diskutuojama profesinėms sąjungoms aktualiais klausimais. Taip pat suvažiavimo metu buvo priimta rezoliucija, su jos tekstu galite susipažinti čia.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija