Pereiti prie turinio

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šiuos metus pradėjo su nauja kolektyvine sutartimi

Dalintis:

2017 m. gruodį sėkmingai baigėsi UAB “Raseinių šilumos tinklai” kolektyvinės derybos – buvo pasirašyta atnaujinta bendrovės kolektyvinė sutartis.

„Derybos vyko itin sklandžiai: darbdavys geranoriškai atsižvelgė į profesinės sąjungos pasiūlymus, o šių, suteikiančių papildomų garantijų darbuotojams ir gerinančių jų darbo sąlygas, yra ne vienas“, – pasiektu rezultatu džiaugiasi įmonės profesinės sąjungos pirmininkė Laimutė Užemeckienė.

L. Užemeckienė aiškina pagrindinius punktus, kurie yra palankūs darbuotojams ir jų atstovams. Pavyzdžiui, sutartyje numatyta, kad darbdavys įsipareigoja visokeriopai padėti profesinei sąjungai tinkamai atlikti savo funkcijas bei nesudarinėti darbų   atlikimo ir kitokių sutarčių su trečiaisiais asmenimis, jeigu tuos darbus gali atlikti įmonės darbuotojai ir tokių sutarčių sudarymas galėtų būti priežastimi nutraukti darbo sutartis su įmonės darbuotojais (šis punktas netaikomas, kai jo taikymas iš esmės pažeistų įmonės interesus).

 „Darbdavio atstovai sutiko, kad būtų įtrauktas mūsų pasiūlytas punktas, jog darbuotojas, jei jis yra įmonėje veikiančios profesinės sąjungos narys, gali būti atleistas iš darbo pagal LR darbo kodekso 57 straipsnį, tik gavęs profesinės sąjungos renkamo organo išankstinį sutikimą“, – pabrėžia UAB „Raseinių šilumos tinklai“ profesinės sąjungos vadovė.

Anot pirmininkės, kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad darbuotojo, sulaukusio pensinio amžiaus, darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu atveju išmokama išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį stažą bendrovėje: nuo 1 iki 3 metų – dviejų mėnesių įmonės vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 3 šešių iki 5 metų – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 5 iki 10 metų – keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; nuo 10 iki 20 metų – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; o dirbusiems daugiau kaip 20 metų – 6 mėn. vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Taip pat suderėta, kad į darbo laiką įtraukiamas kelionės iš darbuotojo namų į darbdavio nurodytą  darbo funkcijų atlikimo vietą ir grįžimo namo laikotarpis, kai darbuotojui nereikia prisistatyti prieš darbo pradžią į darbovietę.

Profesinės sąjungos pirmininkė išskiria ir šiuos svarbesnius kolektyvinės sutarties punktus:

  • Gruodžio 24 ir 31  dienomis darbas baigiamas  13 val., paliekant nustatytą darbo  užmokestį.
  • Darbuotojams, betarpiškai gamyboje rengiantiems darbininkus (operatorių profesinio mokymo instruktoriams), mokama iki 15 % mėnesinio atlyginimo pastovios dalies dydžio priemoka.
  • Suteikiama piniginė parama mirus darbuotojo artimajam, daugiavaikėms šeimoms ir vienišoms mamoms bei tėčiams, kitais atvejais, kai būtina pagalba.
  • Profesinė sąjunga gali inicijuoti informavimo ir konsultavimosi procedūrą su darbdaviu šiais atvejais: verslo perdavimo,  įmonių sujungimo, prijungimo ar atidalijimo  atvejais, darbo apmokėjimo sistemos keitimo atveju, kolektyvinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, kol nėra inicijuotas kolektyvinis ginčas dėl teisės.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ kolektyvinė sutartis įsigaliojo nuo 2017 m. gruodžio 20 d. Profesinei sąjungai derybose dėl jos pasirašymo talkino Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja, teisininkė Dalia Jakutavičė.

 

 

 Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija