Pereiti prie turinio

Tyrimas atskleidžia moterų įsitraukimą į vadovaujančias pozicijas: Lietuva pirmauja

Dalintis:

 

Pagal pastarąjį Eurofound (Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo) duomenis, vidutiniškai moterys sudaro 36% visų vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų visoje Europoje. Pažymėtina, kad kai kurios naujesnės valstybės narės vadovaujasi tuo, kad vyrai ir moterys turi vienodas teises būti atstovaujami tiek darbo rinkoje, tiek valdyme. Vis tik vadovaujančių moterų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje labai skiriasi (žr. grafiką žemiau):

 

 

Grafike mėlyna spalva reiškia, kokia dalis moterų (procentais) dalyvauja tam tikros šalies darbo rinkoje, o žalia spalva – kokia dalis dailiosios lyties atstovių užima vadovaujančias pareigas (2015 metų duomenys).

 

Atkreiptinas dėmesys, kad maždaug ketvirtadalis visų Graikijos ir Čekijos vadovų yra moterys, o Lietuvoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Kipre bei Latvijoje moterys sudaro daugiau kaip 40% vadovų (tai 5 procentiniais punktais daugiau nei ES vidurkis). Taigi, galime pasidžiaugti, kad Lietuva šiuo klausimu pirmauja ir moterys mūsų šalyje turi vis didesnes galimybes imtis ne tik darbinės veiklos, bet vadovaujančių pareigų.

 

Žvelgiant į moterų užimtumo skaičių visoje Europoje bendrai, galima išskirti dar vieną aspektą: nors moterys sudaro beveik pusę (48%) visų dirbančių žmonių, tik trečdalis jų užima vadovaujančias pareigas (Lietuvoje šis atotrūkis yra 8 proc., o štai didžiausias šių rodiklių skirtumas Austrijoje bei Portugalijoje (19 proc.).

 

Pagal eurofound.europa.eu informaciją parengė Jūratė Jasiūnienė