Pereiti prie turinio

Teismas suformavo praktiką dėl žalos atlyginimo darbdaviui

Dalintis:

Kauno apygardos teismas spalio 3 dieną paskelbė nutartį byloje Nr. e2A-1315-945/2019 dėl darbuotojo žalos atlyginimo už sugadintą įmonės turtą. Teismo išaiškinimai šioje byloje svarbūs tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Apibendrinant teismo išvadas, pažymėtina, jog darbdavys turi apmokyti darbuotoją dirbti, įvertinti jo kvalifikaciją, numatyti jam pareigą pareiginiuose nuostatuose informuoti darbdavį, jei darbuotojas nesugeba ar negali atlikti kokių nors pavedimų; pats darbuotojas taip pat turi pareigą įvertinti, ar jam pakanka kompetencijos su darbo santykiais susijusioms funkcijoms vykdyti, bei apie nepakankamą kompetenciją informuoti darbdavį.

Faktinės bylos aplinkybės

Bylos šalys sudarė darbo sutartį 2015 m. spalio 30 d., kuria atsakovas priimtas dirbti vairuotoju. Darbo santykiai pasibaigė 2016 m. liepos 1 d. Darbuotojas, dirbdamas vairuotoju, bendrovei priklausančiu autovežiu transportuodamas naujus automobilius tarptautiniais maršrutais, keletą kartų apgadino krovinius, dėl ko darbdaviui teko atlyginti žalą užsakovui.

Žala esą atsirado dėl netinkamo darbuotojo darbo funkcijų vykdymo, todėl darbdavys pareiškė atgręžtinį reikalavimą. Darbdavys kreipėsi į Darbo ginčų komisiją dėl žalos priteisimo, praleidęs 3 mėn. terminą ir Darbo ginčų komisija atsisakė reikalavimą nagrinėti.

Darbdavys kreipėsi į teismą ir nurodė, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškinyje prašoma panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą ir priteisti žalą, tačiau pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinė instancija pirmos instancijos sprendimą panaikino: ieškinio reikalavimo panaikinti darbo ginčų komisijos sprendimą nagrinėjimą nutraukė, o likusią bylos dalį grąžino bylą nagrinėti iš naujo.

 

Parengta pagal darboteise.vz.lt informaciją/Lietuvos pramonės profesinių sąjunga federacija