Pereiti prie turinio

Teisininkai konsultuoja, ar 25 atostogų dienos traktuojamos kaip pailgintos

Dalintis:

Pagal Darbo kodekso (DK) 138 str. 1d. neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų suteikiamos 25 darbo dienos kasmetinių atostogų. Darbuotojams kyla klausimas, ar šios atostogos traktuojamos kaip pailgintos. Apie tai aiškina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės specialistai.

DK 138 str. 1 d. nuostatos reglamentuoja minimalios trukmės kasmetines atostogas labiau socialiai pažeidžiamai darbuotojų grupei, t. y. darbuotojams iki aštuoniolikos metų ar vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, neįgaliesiems. Taip pat minėto straipsnio nuostatos reglamentuoja ir kitų rūšių atostogų, t. y. papildomų ir pailgintų atostogų, suteikimo tvarką ir darbuotojų, turinčių į jas, sąrašą.

Pasak teisininkų, teisę į pailgintas atostogas turi teisę darbuotojai, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika. Konkreti nurodytų atostogų trukmė ir detalus darbuotojų sąrašas yra įtvirtintas „Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.

Papildomų atostogų teisė nustatyta Darbo kodekso 138 str. 1 ir 2 d., o  šių atostogų trukmė ir suteikimo tvarką nustato Vyriausybės patvirtintas „Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas“.

Taigi darytina išvada, kad DK 138 str. 1 d. nurodyta teisė darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, neįgaliesiems į ilgesnės trukmės kasmetines atostogas, t. y. 25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) ar 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 dienas per savaitę), ir jos nepriskirtinos nei pailgintoms, nei papildomoms atostogoms. 

 

Parengta pagal socmin.lrv.lt informaciją