Pereiti prie turinio

TDO: kurkime saugias darbo vietas jaunimui drauge

Dalintis:

Neseniai atliktoje Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) apklausoje apie jaunimą ir darbo rinkos ateitį jauni žmonės atsakė, kaip jie įsivaizduoja savo darbinę veiklą per ateinančius 10-15 metų. Rezultatai atskleidė, kad daugelis jaunimo į savo ateitį žvelgia per baimės ir netikrumo prizmę. Reikėtų pažymėti, kad toks požiūris labiau paplitęs išsivysčiusiose šalyse.

Beveik 64 mln. jaunuolių yra bedarbiai, o vienas iš keturių jaunuolių neturi profesinio švietimo ar mokymo. Tuo pat metu jauni žmonės nori dirbti ir už savo darbą gauti orų atlyginimą, kuris atvertų galimybes geresniam gyvenimui, socialinei apsaugai bei reikalingiems mokymams savo įgūdžių lavinimui ir tobulėjimui.

Nors daugeliui jaunų darbuotojų tikrai sekasi, tačiau vis dar nemažai jų neturi galimybės atsiskleisti bei lavinti savo talentus, ir tai yra didelis praradimas visai darbo rinkai. Saugių darbo vietų sukūrimas jaunimui gali tapti svarbiu žingsniu, padedančiu kurti aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų spręsti įvairias problemas – nuo įsidarbinimo iki verslumo, ir kur jų teisė organizuotis bei ginti savo teises būtų gerbiama.

Tokios saugios erdvės turi būti įtraukios, užtikrinančios orumą ir pagarbą visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, religijos, tautybės ar ideologijos. Tam reikia naujovių, tvirtų įsipareigojimų, suderintų veiksmų ir, svarbiausia, aktyvaus jaunų žmonių įtraukimo.

Vyriausybės, profesinės sąjungos, darbdaviai ir jų organizacijos, taip pat bendruomenės ir kiti gali daug nuveikti remiant ir plėtojant erdves, kurios suteikia jauniems žmonėms fizinį ir psichologinį saugumą mokantis, tobulinant įgūdžius ir dalijantis idėjomis bei patirtimi konstruktyvioje aplinkoje. Per socialinį dialogą suinteresuotos pusės gali palaikyti ryšį su jaunais žmonėmis sprendžiant problemas, kurios yra esminės bei siekiant rasti sprendimus, kurie būtų pritaikyti jaunų žmonių poreikiams.

 

Iš TDO pareiškimo Tarptautinės jaunimo dienos, kuri buvo minima rugpjūčio 12 d., proga.  

 

Šaltinis: ilo.org