Pereiti prie turinio

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Dalintis:

EK. Europos Komisija paskelbė ES valstybėms narėms skirtų ekonominės ir socialinės politikosrekomendacijų pasiūlymus. Tarp svarbiausių rekomendacijų Lietuvai: gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę, pereinant prie mažiau augimui kenkiančių šaltinių, mažinti pajamų nelygybę ir socialinę atskirtį, gerinti mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą; efektyvinti švietimo ir sveikatos priežiūros sistemas, skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo, orientuoti ekonominę politiką į inovacijas, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, tvaraus transporto ir energijos jungtis. Daugiau – čia. Bendras EK požiūris į tolesnės ES narių pažangos kryptis atspindėtas eurokomisarės Thyssen kalboje.

ES biudžetas. Aiškėja, koks bus ES 2020 m. biudžetas. Jo dydis turėtų būti apie 168 mlrd. eurų. Jo prioritetai – Europos konkurencingumas, darbų kūrimas ir kokybė, inovatyvus augimas, klimatas (tektų 1/5 biudžeto), jauni žmonės ir saugumas. Daugiau – čia, lankstinukas apie svarbiausius ES biudžeto aspektus –čia.

Smurtas darbe. Pasak Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) generalinės sekretorės Sharan Burrow, apie 800 mln. moterų pasaulyje yra patyrusios psichologinį ar fizinį smurtą, priekabavimus, bauginimus darbe. Tai vyksta visuose sektoriuose. Nors ši problema daugiau paveikia moteris, bet su tuo susiduria ir vyrai. Dabar vyskta derybos dėl naujos Konvencijos, kuri ne tik darbdaviams, bet ir nacionalinėms vyriausybėms numatytų aiškią atsakomybę dėl saugesnės darbo aplinkos kūrimo. Visą S. Burrow komentarą galite skaityti čia.

Anglis ir klimatas. ES siekia būti lydere kovojant su klimato krize, kurios padariniai pastaraisiais metais daro vis daugiau žalos visame pasaulyje. Vis dėlto, kaip sako Kolumbijos universiteto profesorius A. Tooze, turime skeletą spintoje – anglį. Apie 20 proc. ES elektros energijos vis dar pagaminama jėgainėse, kūrenamose anglimi. Jos sudaro 1/6 anglies dioksido emisijų ES. Jei viskas vyks sklandžiai pagal planą jų atsisakant, tai paveiks šio sektoriaus darbuotojus ir jų šeimas. Nuo anglies turintiems pereiti regionams ES sukūrė platformą, kuriai skyrė26 mlrd. eurų iš Modernizacijos fondo. Vis tik Europos narės susiskaidžiusios šiuo klausimu. Daugiau – čia. Europos profesinių sąjungų konfederacijos oficiali pozicija dėl sąžiningo perėjimo ir klimatos situacijos – čia, strategija, kaip to siekti – čia. Studija dėl anglies jėgainių ES – čia.

Profsąjungų persekiojimas. Profesinių sąjungų nariai dažnai būna nepalankūs režimams ir ten, kur demokratijos padėtis prasta, jie gali susilaukti ne tik persekiojimų ar grasinimų, bet ir sufabrikuotų areštų ar net būti nužudyti. Šiuo metu globalaus profesinių sąjungų judėjimo dėmesys nukreiptas į Filipinus, kur nužudytas L.Sequeña – 43 auka šaliai ėmus vadovauti Duterte (daugiau) ir Iraną, kur ETUC suvažiavime priimta bendra pozicija, smerkianti Gegužės 1-osios demonstracijos išvaikymą jėga bei daugybės profesinių sąjungų narių areštą (daugiau).

TDO sesija. Ženevoje, Šveicarijoje, jau prasidėjo Tarptautinės darbo organizacijos108-oji sesija, kurioje minimas ir jos įkūrimo šimtmetis. Šiai progai paruoštas trumpas, bet išsamus vaizdo pasakojimas apie TDO istoriją ir nuveiktus darbus. Jį galima rasti čia. Tiesiogiai diskusijas galite stebėti čia. 

 

Šaltinis: lpsk.lt