Pereiti prie turinio

Šventinio savaitgalio išvakarėse – darbingas LPPSF Tarybos posėdis

Dalintis:

Vasario 14 dieną, Vilniuje, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos posėdžių salėje, įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) Tarybos posėdis. Jam pirmininkavo LPPSF pirmininko pavaduotoja, teisininkė Dalia Jakutavičė.

Pristatytos socialinio dialogo aktualijos

Posėdžio pradžioje susirinkusieji gimtadienio proga pasveikino UAB „Dzūkijos vandenys“ profesinės sąjungos pirmininkę Dalią Širvinskienę. Pristatyti ir naujai išrinkti profesinių sąjungų vadovai: AB „Klaipėdos energija“ profesinės sąjungos pirmininkas Robertas Paulauskas ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ profesinės sąjungos pirmininkas Vidas Gotautas.

Dalia Jakutavičė informavo, kad šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos dėl atostoginių išmokėjimo tvarkos, o iki vasario pradžios buvo renkami pasiūlymai dėl Darbo kodekso nuostatų pakeitimo, ir svarstymui pateikti tik tie punktai, dėl kurių sutarė profesinės sąjungos ir darbdaviai.

Taip pat D. Jakutavičė pažymėjo, jog diskutuojama ir dėl darbo laiko grafiko, naktinio darbo režimo, suminės darbo laiko apskaitos tvarkos pakeitimų. Ji pabrėžė, kad LR Užimtumo įstatymo 58 str. yra nuostata, įpareigojanti darbdavius darbo laiko apskaitos žiniaraščius užpildyti iki darbo dienos pabaigos tuo atveju, jeigu dirbama viršvalandžius, naktį, šventinėmis ar poilsio dienomis. Taip siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui apskaičiuojant viršvalandžius ir neskaidriam apmokėjimui už išdirbtas darbo valandas.

Pradedami pasirengimo LPPSF suvažiavimui darbai

Posėdžio dalyviai buvo informuoti apie pokyčius Federacijos narystėje: šiuo metu LPPSF vienija 39 profesines sąjungas, pagal pateiktas ataskaitas Federacijoje yra 3249 nariai, iš jų moterų – 864, jaunimo – 385, galiojančių kolektyvinių sutarčių – 29.

Posėdyje buvo patvirtinta 2020 m. Federacijos pajamų-išlaidų sąmata, aptarti nario mokesčio ir jo mokėjimo tvarkos klausimai.

Taip pat buvo suformuota LPPSF ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo, vyksiančio gegužės 15 dieną, darbo grupė. Ji iki šios datos turės parengti reikiamus dokumentus: Federacijos įstatų, veiklos krypčių, rezoliucijos  projektus. Oficialiai paskelbta ir kandidatų į Federacijos pirmininko pareigas teikimo pradžia. Jie bus pristatyti kitame Tarybos posėdyje, balandžio 16 dieną.

Pristatyti projektai, patvirtinti tradicinių renginių nuostatai

Pirmininko pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė posėdžio dalyvius informavo apie Federacijos, kartu su partneriais, norvegų profesine sąjunga Fellesforbundet, pradėtą vykdyti projektą „Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvos pramonės sektoriuje“. Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų – Federacijos narių kolektyvinių sutarčių nuostatų analizė bei rekomendacijų, kaip pagerinti sutarčių turinį, parengimas. Šį darbą jau pradėjo ekspertai Daiva Petrylaitė ir Marius Kalanta.

J. Subačiūtė-Žemaitienė informavo, kad rengiamasi teikti paraišką dar vienam projektui, kurį finansuotų Aktyvių piliečių fondas. Šio projekto tikslas – aktyvesnis jaunimo įsitraukimas į visuomeninę, tuo pačiu ir į profesinių sąjungų, veiklą. Kol kas dar ieškoma idėjų ir galimybių šiam projektui vykdyti, o ar paraiška bus patvirtinta, turėtų paaiškėti rudens pradžioje.

Posėdyje buvo patvirtinti Federacijos tradicinių renginių – XXV Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynių ir XVII Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos įmonių meistriškumo konkurso – nuostatai. Nuspręsta, kad sporto žaidynės vyks birželio 12-14 dienomis, o meistriškumo konkursas – rugpjūčio 21-23 dienomis. Abu renginiai, kaip ir anksčiau, vyks Šventojoje, tačiau keisis vieta: šiais metais juos planuojama surengti poilsio bazėje „Auksinės kopos“.   

Vėliau Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Virginija Ginevičienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento atstovės Ingrida Ališauskienė ir Giedrė Nemickienė skaitė pranešimus apie mokestines prievoles bei Gyventojų pajamų mokesčio 0,6 proc.dalies skyrimą profesinėms sąjungoms, vyko diskusija.

O Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė papasakojo apie Konfederacijos planuojamus darbus nacionaliniame lygmenyje, akcentuodama, jog ypač siekiama pokyčių svarstant Valstybinės darbo inspekcijos funkcijų ir įmonėms skiriamų sankcijų klausimus, taip pat Darbo ginčų komisijų nuostatus, kt.