Pereiti prie turinio

Siekiama tobulinti ES Atlyginimų skaidrumo direktyvos nuostatas

Dalintis:

Spalio 4 dieną įvyko eilinis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Atlyginimų skaidrumo iniciatyvos darbo grupės posėdis.

Posėdyje didžiausias dėmesys buvo skiriamas lyčių kriterijui. Šiuo metu imama abejoti, ar objektyvu ir prasminga lyginti tik vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkį, kai egzistuoja asmenys save priskiriantys translyčių kategorijai, ar yra kitos seksualinės orientacijos.  Vyko diskusija, jog vertėtų direktyvoje numatyti erdvės ir jiems.

ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch susitikime atkreipė dėmesį, kad lyčių kriterijus yra itin jautrus, ir kalbant apie darbo užmokesčio atotrūkį reikėtų kalbėti ne tik apie vyrų ir moterų kategorijas, bet ir numatyti atvejus, kai darbuotojai negali savęs identifikuoti nei su viena, nei su kita lytimi.

Kai kuriems posėdžio dalyviams kilo abejonių, ar šiuo atveju naujos Direktyvos korekcijos nesukels sudėtingų teisinių kolizijų ir užsitęsusių teisminių procesų, kai bus painu ir sunku išnarplioti konkrečius atvejus, siekiant Direktyvos nuostatas perkeliant į nacionalinę teisę ir pan.

Esther Lynch pabrėžė, kad situacija paini, tačiau nelieka kitos išeities, kaip suformuluoti nuostatas, tapsiančias tam tikru atskaitos tašku, ir kurios galimai dar bus koreguojamos.

Taip pat posėdyje buvo apžvelgtos ETUC parengtos gairės, kuriose pristatomos profesinių sąjungų siūlomos korekcijos Direktyvos nuostatoms.

Primename, kad vienas svarbiausių aspektų profesinėms sąjungoms  – tai aiškus darbuotojų atstovų apibrėžimas ir jų statusas: nors Direktyvoje minimi darbuotojų atstovai, lieka neaišku, ar kalbama yra profesinės sąjungos, ar ir kitokio pobūdžio darbuotojų atstovai. Tebekelia nerimą tai, kad Direktyvos tekste aiškiai nepanaikinama galimybė darbdaviams parinkti darbuotojų atstovus. Taip pat ETUC atkreipia dėmesį, kad dokumente pasigendama kolektyvinių derybų vaidmens sukonkretinimo darbuotojams derantis dėl darbo užmokesčio bei užtikrinant atlyginimų skaidrumą. 

Šiuo metu Direktyvos projektas ir jo pataisos, kurias yra pateikę profesinės sąjungos bei kitos suinteresuotos pusės, svarstomi Europos Parlamente (EP). Iki spalio 8 dienos tikimasi apibendrinti visas siūlomas Direktyvos pataisas, o gruodžio 9 dieną dokumentą teikti balsavimui. Todėl ETUC atstovai aktyviai susitikinėja su EP nariais, šešėliniais pranešėjais, komitetų nariais, EK atstovais, pristato darbuotojams svarbius siūlymus.

Pažymėtina, kad rugsėjo 29 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) praeitą savaitę išsiuntė savo kreipimąsi į Lietuvos europarlamentarus, kuriame atsispindi svarbiausi profesinių sąjungų siūlymai.

Atlyginimų skaidrumo iniciatyvos darbo grupės posėdžiai vyksta du kartus per mėnesį.

Šioje grupėje atstovai iš ETUC narių, esančių įvairiose Europos šalyse, kartu apžvelgia ETUC iniciatyvas dėl ES Atlyginimų skaidrumo direktyvos ir ieško sprendimų, kaip profesinių sąjungų balsą padaryti labiau girdimą, kad ši direktyva kuo geriau atstovautų darbuotojams bei padėtų sumažinti atotrūkį tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio už tos pačios vertės darbą.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija