Pereiti prie turinio

Šiaurės ir Baltijos šalių atstovai aptarė profesinių sąjungų vaidmenį teisingo perėjimo procese

Dalintis:

Šiandien rugpjūčio 19 d., nuotolinėmis ryšio priemonėmis įvyko Europos pramonės profesinės sąjungos (Industriall Europe) Šiaurės šalių regiono koordinacinės grupės (Nordic IN) posėdis. Jame Lietuvai bei trims Baltijos šalims atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.

Posėdyje buvo diskutuojama dėl Šiaurės šalių požiūrio į Teisingo perėjimo veiksmų planą (angl. Action Plan for Just Transition).  Situaciją su dalyviais plačiau aptarė ir Industriall Europe generalinis sekretorius Luc Triangle ir jo pavaduotoja Judith Kirton-Daring.

Pažymėta, kad teisingam perėjimui reikia didesnių finansinių išteklių ir aktyvesnio socialinių partnerių įsitraukimo, socialinio dialogo vaidmens. Profesinėms sąjungoms būtina palaikyti teisingo perėjimo idėją, tačiau reikia nusistatyti ir tikslus: turime stengtis išsaugoti darbo vietas, užtikrinti sklandų darbuotojų perkvalifikavimą, kt.

”Šiandienos posėdyje pasidalintos įvairių šalių patirtys atskleidė, kad darbuotojų atstovų vaidmuo teisingo perėjimo procese yra labai svarbus. Todėl manau, kad nebegalime atidėlioti – būtina kuo greičiau spręsti teisingo perėjimo klausimą nacionaliniu lygiu. Mano požiūriu, tai turėtų būti viena iš prioritetinių mūsų šalies politikos formavimo sričių 2030 periode”,- atkreipia dėmesį J. Subačiūtė-Žemaitienė.

Pažymėtina, kad „Just Transition“ yra profesinių sąjungų judėjimo sukurta sistema, apimanti įvairias socialines intervencijas, reikalingas darbuotojų teisėms ir pragyvenimui užtikrinti, kai ekonomika pereina prie tvarios gamybos, visų pirma kovojant su klimato kaita ir saugant biologinę įvairovę.

Teisingu perėjimu siekiama užtikrinti, kad esminė perėjimo prie žaliosios ekonomikos nauda būtų plačiai pasidalijama, kartu padedant tiems, kurie ekonomiškai pralaimi – ar tai būtų šalys, regionai, pramonės šakos, bendruomenės, darbuotojai ar vartotojai. Nors teisingas perėjimas daugiausia grindžiamas aplinkosaugos sumetimais, jį lemia ir kiti struktūriniai pokyčiai, turintys įtakos darbo rinkoms, pvz., globalizacija, darbo jėgos taupymo technologijos ir perėjimas prie paslaugų.

Teisingas perėjimas yra neatskiriama daugelio šalių prisiimtų pasaulinių įsipareigojimų dalis. Paryžiaus susitarime pripažįstami „teisingo darbo jėgos perėjimo ir tinkamo darbo bei kokybiškų darbo vietų kūrimo reikalavimai, vadovaujantis nacionaliniu lygmeniu nustatytais vystymosi prioritetais“, ir pabrėžiama darbuotojų svarba reaguojant į klimato kaitą.

Koordinacinės grupės posėdyje aptarta ir skaitmeninimo poveikis darbo rinkai bei Pasaulinės pramonės profesinės sąjungos IndustriAll Global kongreso organizavimo aktualijos.