Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos: viešųjų paslaugų sektoriaus ateitis priklauso nuo tinkamo skaitmeninimo proceso suvaldymo

Dalintis:

Spalio 7 d. Tarptautinė viešųjų paslaugų profesinė sąjunga (PSI) paviešino publikaciją  „Skaitmeninimas ir viešosios paslaugos: darbo rinkos perspektyva“, kuriame skelbiami skaitmeninių technologijų poveikio ir politinių padarinių viešosioms paslaugoms ir darbuotojams tyrimai.

Šioje ataskaitoje pateikiama pasaulinė apžvalga, tyrimų rezultatai ir politinės gairės viešųjų paslaugų profesinėms sąjungoms siekiant užtikrinti sklandų skaitmenizacijos proceso įgyvendinimą taip, jog būtų gerinama viešųjų paslaugų kokybė, veiksmingumas ir prieinamumas vartotojams, tuo pačiu tobulinant darbo sąlygas ir kuriant tinkamas paslaugas.

Tyrimai grindžiami visų pagrindinių PSI sektorių apžvalga ir 20 viešųjų paslaugų profesinių sąjungų atstovų iš visų žemynų interviu imtimi. Išvados rodo, kad skaitmeninių technologijų poveikis viešosioms paslaugoms priklauso nuo to, kaip jos yra reguliuojamos ir naudojamos, ir nuo to, ar darbuotojai ir jų profesinės sąjungos turi galią pasisakyti dėl jų plėtojimo bei diegimo darbo vietoje.

Publikacijoje pažymima, kad skaitmeninės technologijos gali turėti dvejopą poveikį: arba gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei prisidėti prie demokratinės atskaitomybės ir piliečių pasitikėjimo viešosiomis įstaigomis, tuo pačiu gerinant darbuotojų profesinę sveikatą ir saugą (DSS); arba atverti duris į viešųjų paslaugų privatizavimą, sukurti pavojingą valstybinių institucijų priklausomybę nuo privačių skaitmeninių technologijų tiekėjų ir gilinti nelygybę tarp viešųjų paslaugų vartotojų.

Apžvalgoje taip pat teigiama, kad:

  • Skaitmeninių technologijų diegimą viešųjų paslaugų įmonėse dažnai lemia privačių įmonių interesai.
  • Įmonių vykdoma skaitmenizacija siejama su pagrindiniais viešųjų paslaugų vartotojais ir piktnaudžiavimu duomenų privatumu, todėl pablogėja viešųjų paslaugų kokybė ir efektyvumas.
  • Skaitmeninimas siekiant sumažinti sąnaudas paprastai pakeičia darbo vietas arba jų gerokai sumažėja. O su tuo susiję ir dažnesnis darbuotojų veiklos stebėjimo priemonių įdiegimas bei ilgesnis darbo laikas ir didesnis darbo krūvis.
  • Būtina skubiai sukurti tinkamą reguliavimo sistemą diegiant ir naudojant skaitmenines technologijas viešosiose paslaugose ir jų įmonėse. Siekiant atitikti visuomenės interesus ir užtikrinti tinkamas darbo sąlygas viešųjų paslaugų darbuotojams reguliavimas turi būti plėtojamas glaudžiai bendradarbiaujant su viešųjų paslaugų darbuotojais ir jų profesinėmis sąjungomis, per aktyvų dalyvavimą sprendimuose, konsultuojantis bei derantis dėl atitinkamų kolektyvinių sutarčių formuluočių.

Tuo metu, komentuodama publikaciją, PSI generalinė sekretorė Rosa Pavanelli sakė:

„Skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas keičia viešųjų paslaugų funkcionavimą tiek vartotojams, tiek viešųjų paslaugų darbuotojams. Šiems pokyčiams turės įtakos tai, kaip vyriausybės elgsis su skaitmeninimo procesu. Jei vyriausybės digitalizaciją laikys būdu perduoti tam tikras funkcijas kitoms įmonėms, tai turės itin neigiamas pasekmes.

Kita vertus, vyriausybės, vadovaujančios skaitmeninimo procesui, gali gauti teigiamų rezultatų, apibrėždamos taisykles, nustatydamos ribas ir įgyvendindamos kontrolės procedūras, kurios gali pagerinti viešųjų paslaugų darbuotojų darbo sąlygas ir padaryti šias paslaugas labiau atitinkančias poreikius ir prieinamas vartotojams.“

 

Parengta pagal psi.org informaciją