Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos ragina Europos Komisiją apriboti ydingą įmonių „pašto dėžutės“ praktiką

Dalintis:

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ragina Europos Komisiją į būsimą Europos bendrovių įstatymo paketą įtraukti įpareigojančias priemones, skirtas apsaugoti darbuotojus ir apriboti vadinamąją „pašto dėžutės“ praktiką, leidžiančią Europos įmonėms perkelti savo būstinę į kitą valstybę narę, kurioje jos turi galimybę mokėti mažesnius mokesčius ir atlyginimus nepaisant to, jog jų tikroji ekonominė veikla vyksta kitoje šalyje.

ETUC reiškia gilų susirūpinimą dėl neseniai priimto sprendimo Polbud-Wykonawstwo byloje, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (CJEU). Teismas savo sprendime patvirtino, kad įmonių registruotų buveinių perkėlimas siekiant palankesnės teisinės aplinkos nėra piktnaudžiavimas net ir tuo atveju, jei toje valstybėje narėje įmonės nevykdo realios ekonominės veiklos. ETUC nuomone, tokiu būdu uždegama žalia šviesa bendrovėms, norinčioms „apeiti“ nacionalinių mokesčių, socialinės apsaugos ir darbuotojų teisių sistemas.

Profesinės sąjungos baiminasi, kad po šio teismo sprendimo daugės dirbtinių komercinių susitarimų dėl finansinių priežasčių, o tai gali tapti veiksniu, bloginančiu gyvenimo ir darbo sąlygas.

ETUC reikalauja, kad:

  • Įmonės turi būti įpareigotos užsiregistruoti šalyje, kurioje vyksta didžausia jų ekonominės veiklos dalis. Europos Komisija turėtų pasiūlyti nuostatą, įpareigojančią registruotos buveinės vietą susieti  su ekonominės veiklos vieta. Reikia užtikrinti didesnį įmonių nuosavybės skaidrumą, kad darbuotojai ir visuomenė žinotų, kas yra tikrasis savininkas, atsakingas už įmonės veiklą ir sprendimus.
  • Turi būti visapusiškai gerbiamos ir garantuojamos darbuotojų dalyvavimo įmonės veikloje teisės. Tais atvejais, kai planuojama perkelti į kitą šalį registruotą bendrovės buveinę, turi būti užtikrintas darbuotojų dalyvavimas (jų informavimas ir konsultavimasis) tam, kad darbuotojai galėtų numatyti pokyčius ir galimas grėsmes.

„Jei Europos Komisija iš tiesų stengiasi praktikoje įtvirtinti Europos socialinių teisių ramstį ir sukurti teisingą darbo rinką darbuotojams, ji privalo nustatyti priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias teisinėms spragoms, leidžiančioms įmonėms išvengti piktnaudžiavimo.“, – sako Peter Scherrer, ETUC generalinės sekretorės pavaduotojas.

„Europos bendrovių įstatymo paketu turi būti nustatyti privalomi apribojimai „pašto dėžutės „praktikai siekiant išvengti darbuotojų išnaudojimo, darbo užmokesčio skirtumo tarp valstybių narių, mažesnių biudžeto pajamų už viešąsias paslaugas ir nesąžiningos darbdavių konkurencijos.“, – priduria jis.

Parengta pagal etuc.org informaciją