Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos pateikia poziciją dėl naujos ES pramonės strategijos

Dalintis:

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) parengė poziciją dėl 2020 m. kovą Europos Komisijos pasiūlytos naujos ES pramonės strategijos.

Pagrindinės ETUC įžvalgos dėl naujos Europos pramonės strategijos yra šios:

  • ETUC ragina Europos Komisiją peržiūrėti savo pasiūlymą tam, kad būtų geriau atliepiami COVID-19 sukelti nauji iššūkiai. Nauja Europos pramonės strategija turėtų būti į ateitį orientuotas planas, pagreitinantis pramonės atsigavimą ir vengiantis neatitaisomos žalos užimtumui ir darbuotojų įgūdžiams.
  • ETUC kviečia EK sustiprinti ir labiau išplėtoti strategijos socialinę dalį. Nauja pramonės strategija turėtų garantuoti adekvačią paramą kokybiškiems darbams, geroms darbo sąlygoms ir oriam darbui skatinti, ypač – labiausiai pažeidžiamuose regionuose. Ji taip pat turėtų įtraukti priemonės, užtikrinančias darbuotojų socialinę apsaugą pereinamuoju laikotarpiu. Galiausiai – reikėtų ambicingesnių įrankių, siekiant užtikrinti sanglaudą ir solidarumą tarp ES šalių ir skirtingų regionų ES šalyse.
  • ETUC ragina EK žengti toliau plėtojant įtraukų valdymą. Per konstruktyvų socialinį dialogą ir kolektyvines derybas ES pramonės strategija turėtų užrikrinti, kad pereinamuoju laikotarpiu į naujo tipo ekonomiką darbuotojai turėtų būti informuojami, su jais konsultuojamasi bei jie įtraukiami į sprendimų priėmimą. Tai turėtų būti įgyvendinama visuose lygiuose – ES, nacionaliniu, regioniniu, sektoriniu bei darboviečių.
  • ETUC reikalauja didelių investicijų į infrastruktūrą ir inovatyvias technologijas, taip pat – į viešąsias paslaugas bei švietimą. Tai yra būtina, kad ES pramonė klestėtų ir būtų atskleistas Europos ateities pramonės potencialas.
  • Dėl Europos pramonės strategijos finansavimo ETUC kviečia Europos institucijas susitarti dėl ambicingo ES biudžeto bei patvirtinti priemones užtikrinant teisingą mokesčių surinkimą. Tam, kad naujoji strategija būtų tinkamai įgyvendinama, privalu į ją investuoti ir užtikrinti tinkamą finansavimą. Ambicinga ES Daugiametė finansinė perspektyva ir veiksmingos mokesčių sistemos yra esminės siekiant sėkmingai įgyvendinti naująją pramonės strategiją, ypač – COVID-19 protrūkio kontekste.
  • ETUC akcentuoja socialinę ir tvarumo plotmę, kas ES stiprintų užimtumą ir strateginės vertės tiekimo grandines, kartu siekiant Europos žaliojo kurso tikslų. ES pramonės strategija ir Žiedinės ekonomikos veiksmų planas turėtų būti ES klimato veiksmų pamatas ir suteikti reikalingus politinius ir finansinius įrankius Europos pramonei persiorientuojant į aplinkai draugišką status quo.
  • ETUC kviečia skaitmenizuoti ES pramonę sąžiningai ir užtikrinti, kad to nauda vienodai pasiskirstys ir įmonėms, ir darbuotojams. Nors skaitmenizacija versle ir darbo rinkoje paspartėjo dėl COVID-19, būtina spręsti geresnės darbuotojų apsaugos, užimtumo ir gerovės klausimus.

Nuorodą į išsamią ETUC poziciją rasite čia (apačioje)

Aktuali Europos Komisijos informacija  

Šaltinis: lpsk.lt