Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos įspėja: saugaus darbo ir oraus atlyginimo trūkumas nelygybę tik augins

Dalintis:

 

„Didžioji dauguma žmonių pasaulyje vis dar laukia saugesnių darbo vietų, didesnių atlyginimų ir galimybių naudotis socialine apsauga“, – teigiama Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) viešame pareiškime artėjant L20 aukščiausio lygio socialinės apsaugos ir darbo ministrų susitikimui, kuris vyksta Argentinoje, rugsėjo 6-7 dienomis. 

„Nelygybės mastai pasiekė aukščiausią lygį istorijoje ir auga toliau: darbuotojų atlyginimai stagnuoja, nors produktyvumas ir pelnas didėja. Pasaulio ekonomikos augimas nepasiekia darbo žmonių kišenių. Bendrovių pelnas auga, ir šiuo metu 50 stambiausių korporacijų turtas yra lygus 100 valstybių bendrojo vidaus produkto apimčiai. Skaitmeninių įmonių, kurių didelės akcijų kainos nėra pagrįstos realiu pelnu, dominavimas yra rizika darbuotojams, konkurencijai mokesčių įplaukoms ir visai ekonomikai „, – sakė Pierre Habbard, Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Profesinių sąjungų patariamojo komiteto narys.

Dabartinis ekonomikos modelis „pasitarnavo“ pelno dalijimosi su darbuotojais, o tuo pačiu ir atlyginimų, mažėjimui, proporcingai didėjant ekonomikos progresui.

Be to, net 70 procentų pasaulio gyventojų neturi galimybės naudotis socialinės apsaugos priemonėmis ar jiems yra teikiama netinkama socialinė apsauga, o nuslėpta korporacijų mokesčių – ne mažiau kaip 21 trilijono JAV dolerių.

„Darbo užmokesčio didinimas, socialinės apsaugos ir kolektyvinių derybų stiprinimas bei nelygybės mažinimas gali pakelti užimtumo lygį, skatinti paklausos augimą ir bendrą ekonomikos vystymąsi”, – sakė ITUC generalinė sekretorė Sharan Burrow.

Deja, penkerių metų ITUC tyrimų duomenys rodo, kad nuo 2014 m. Iki 2018 m. kolektyvinių derybų ir darbuotojų teisių apsauga ženkliai sumažėjo: štai kolektyvinių derybų pažeidimų padidėjo net 32 proc. (115 šalių), o teisės streikuoti pažeidimų atvejų padaugėjo 41 proc. (123 šalyse).

Profesinės sąjungos ragina didžiojo dvidešimtuko ministrus įsipareigoti parengti planą, kuris dar geriau įgyvendintų ir viršytų ankstesnius įsipareigojimus:

– minimalaus darbo užmokesčio užtikrinimas turi būti grindžiamas ir koreguojamas atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidas;

– asociacijų laisvės ir kolektyvinių derybų, ypač dėl didesnio darbo užmokesčio, skatinimas;

– investuoti į socialinės apsaugos sistemas ir jas stiprinti;

– panaikinti neformalaus, vaikų ir vergiško darbo pasiūlos grandines ir užtikrinti, kad įmonės prisiimtų atsakomybę už savo įsipareigojimus darbuotojams, o taip pat į savo veiklą įtrauktų žmogaus teisių užtikrinimo procesą;

– kovoti su klimato kaita prisidedant prie Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslų įgyvendinimo, skatinant ir įgyvendinant teisingą perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos strategijos;

– spręsti aukšto jaunimo nedarbo lygio problemas, įskaitant aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir investicijas į formalųjį mokymą;

– skatinti abiejų lyčių darbo užmokesčio lygybę ir kovą su diskriminacija darbo rinkoje; spręsti smurto darbo vietoje klausimus, įskaitant ir teisės aktus dėl smurto šeimose;

„G20 neturi pamiršti prisiimtų įsipareigojimų dėl darbo pajamų dalies, sąžiningos darbo užmokesčio politikos principų, darbuotojų teisių, vienodo moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje ir darbo užmokesčio, jaunimo įtraukties, darbuotojų sveikatos ir saugos bei įgūdžių tobulinimo.”, – apibendrinama ITUC pranešime.

 

Šaltinis: ituc-csi.org/ Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija