Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos: darbuotojų teisę į informavimą ir konsultavimą būtina reglamentuoti ES teisės aktuose

Dalintis:

Reikia dar daug ką padaryti, kad būtų užtikrinamos Europos darbo tarybų teisės gauti informaciją ir konsultuotis – tai buvo viena iš žinučių, kurias perdavė profesinių sąjungų lyderiai lapkričio 23 d. įvykusiame susitikime su eurokomisare Marianne Thyssen, kuruojančia užimtumo, socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo klausimus.

Profesinių sąjungų atstovai pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip įmonės „apeina” įsipareigojimus rengti konsultacijas restruktūrizavimo klausimais motyvuodamos tuo, jog esą darbuotojai negali ir neturi sugebėjimų profesionaliai aptarti restruktūrizacijos pasekmes.

Profesinių sąjungų organizacijos nori matyti pažangą kuriant demokratiją darbo vietoje ne tik privačiame, bet ir viešajame sektoriuje. Daugelyje valstybinių įstaigų yra atliekama nemažai struktūrinių pokyčių, tačiau darbuotojų teisė gauti informaciją ir konsultacijas Europos Sąjungoje (ES) dar nėra teisiškai įtvirtinta, todėl yra reikalingos teisėkūros iniciatyvos.

Darbuotojų atstovai pabrėžė, kad teisės aktų pakete, reglamentuojančiame bendrovių steigimą ir veiklą, įžvelgiama daug darbuotojų teisės į informavimą ir konsultavimą pažeidimų. O tai prieštarauja Europos socialinių teisių ramsčio programai, kuri buvo patvirtinta prieš metus.

Šie bendrovių steigimo ir veiklos teisės aktai sudaro sąlygas įmonėms vengti įtraukti jų darbuotojus į priėmimo, konsultavimo ir informacijos teikimo procedūras. 

Europos Parlamento Užimtumo komitetas pasiūlė minėto įstatymų paketo patobulinimus, į kuriuos, profesinių sąjungų nuomone, turi būti atsižvelgta. Be to, tam, kad būtų išvengta ES teisinės sistemos susiskaidymo dėl teisės į informavimą ir konsultavimą, būtina sukurti bendrą sistemą ir į teisėkūros procesus įtraukti visas suinteresuotas puses.

Pagal epsu.org informaciją parengė Jūratė Jasiūnienė