Pereiti prie turinio

Prasidėjo kampanija prieš moterų patiriamą smurtą darbe

Dalintis:

Lapkričio 25 d., Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną, prasidėjo pasaulinė kampanija „16 aktyvizmo dienų“, kuria raginama panaikinti smurtą dėl lyties. Ji tęsis iki gruodžio 10 d., kai bus minima Tarptautinė žmogaus teisių diena.
Šių metų kampanijos tema – „SUSIVIENYKIME! Investuokime, kad išvengtume smurto prieš moteris ir merginas“.

Smurtas ir priekabiavimas prieš moteris ir mergaites nežino sienų. Kas penktas dirbantis asmuo per savo karjerą susiduria su smurtu ir priekabiavimu darbo vietoje. Ir trys iš penkių su tuo susiduria pakartotinai – daugiausiai moterys.

Tam įmanoma užkirsti kelią: tiesiog reikia investuoti į smurto ir priekabiavimo prieš moteris ir mergaites prevenciją darbo vietoje ir už jos ribų.

„Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencija nr. 190 kiekvienam suteikia teisę į darbo aplinką be smurto. Prisijungdamas prie 16 dienų aktyvizmo, skirtos smurtui prieš moteris ir mergaites panaikinti, raginu visas valstybes nares ratifikuoti 190 konvenciją”, – sako TDO vadovas Gilbert F. Houngbo.

Beje, Lietuva šios konvencijos nėra ratifikavusi.

Iš Europos Sąjungos (ES) valstybių ją jau ratifikavo Graikija, Italija, Prancūzija, Airija, taip pat ir kandidatė į ES Albanija.

Primename, kad nuo 2022 m. lapkričio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 30 straipsnio nuostatoms, be anksčiau darbdaviui nustatytos prievolės – sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį – numatyta pareiga darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, šio kodekso nustatyta tvarka įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.

Siekdamas įvykdyti šią pareigą, įmonės vadovas pirmiausia pats neturi taikyti smurto ir priekabiavimo. Darbdavio viešas paskelbimas dėl smurto ir priekabiavimo, neetiško elgesio netoleravimo leidžia aiškiai parodyti galimiems smurtautojams, kad nepriimtinas elgesys, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir (arba) indelio į darbo organizacijos veiklą, neleidžiamas jokio darbuotojo / lankytojo atžvilgiu.

Tik ar visose darbovietėse tokių priemonių imamasi?

Straipsnyje naudota Tarptautinės darbo organizacijos ir vdi.lt informacija.