Pereiti prie turinio

Prasideda konsultacijos dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo

Dalintis:

Europos Europos Komisijos (EK) Užimtumo generalinis direktoratas pradeda tarptautinio lygmens konsultacijas dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo.

Šis žingsnis sutampa su EK “Komunikato dėl stiprios socialinės Europos kūrimo siekiant teisingo perėjimo” paskelbimu 2020 metų pradžioje.

EK Užimtumo generalinis direktoratas kviečia visas Europos Sąjungos (ES) šalis, socialinius partnerius ir kitas suinteresuotas šalis pareikšti savo nuomonę apie veiksmus, kurių reikia užimtumo ir socialinio teisingumo srityse.

Už užimtumą ir socialines teises atsakingas EK narys Nicolas Schmitas, COVID19 pademijai pasibaigus, ketina apsilankyti ES valstybėse narėse ir konsultuoti visas suinteresuotas institucijas bei išgirsti jų nuomones ir įsipareigojimus.

Šios konsultacijos – tai svarbus žingsnis rengiantis “Socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo planui 2021”, kuris, baigus parengiamuosius darbus, bus pateiktas tvirtinti atsakingoms valdžios institucijoms.

EK išskiria prioritetines sritis 2020 metams, kuriose būtini sprendimai dėl įgyvendinimo europiniu lygmeniu:

  • Sąžiningas minimalus darbo užmokestis ES darbuotojams;
  • Europos lyčių lygybės strategija ir privalomos darbo užmokesčio skaidrumo priemonės;
  • Atnaujinta Europos įgūdžių darbotvarkė;
  • Atnaujinta Jaunimo garantija (ES planai, skirti kovoti su jaunimo nedarbu);
  • Sprendimai dėl darbo platformose;
  • Žalioji knyga apie senėjimą;
  • Neįgaliųjų strategija;
  • Demografijos ataskaita;
  • Europos nedarbo perdraudimo schema.

Parengta pagal osha.europa.eu ir ec.europa.eu informaciją