Pereiti prie turinio

Patvirtinta privalomo pranešimo apie darbo tarybos įsteigimą forma

Dalintis:

Naujojo Darbo kodekso 169 straipsnis numato, kad kai įmonėje vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, darbdavio iniciatyva turi būti sudaryta darbo taryba (3 metų kadencijai). Tiesa, šio straipsnio 3 punkte pažymima, jog jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Tačiau vien išrinkti darbo tarybos narius nepakanka – kad šis organas įgytų teisę atstovauti darbuotojus, turi būti įgyvendintos dvi pagrindinės sąlygos:

  • ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo turi būti surengtas pirmasis darbo tarybos posėdis, kurio metu ji ir įgyja įgaliojimus bei teisę veikti;
  • išrinktas darbo tarybos pirmininkas Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios turi pateikti Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EV-124 patvirtiną Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą pavyzdinę formą. Ją reikia pildyti ir pakartotinai įsteigiant darbo tarybą.

Beje, minėtu įsakymu buvo patvirtinta ir Pranešimo apie darbo tarybos nesudarymą pavyzdinė forma, skirta, kai įmonėje nauja darbo taryba nesudaryta per 6 mėnesius po to, kai pasibaigė buvusios darbo tarybos kadencija arba šioje taryboje liko mažiau kaip 3 jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nebuvo nė vieno kandidato, turėjusio teisę tapti darbo tarybos nariu (formą pildo ir VDI teikia darbdavys).

Patvirtintos pranešimų pavyzdinės formos turi būti pildomos ir pateikiamos VDI teritoriniam skyriui pagal šio skyriaus administruojamą teritoriją, naudojant patogiausią jų pateikimo būdą (paštu, faksu, elektroniniu paštu, pristatant į šį skyrių arba užpildant atitinkamą formą VDI interneto  svetainėje www.vdi.ltUžpildytos formos bus saugomos Valstybinės darbo inspekcijos elektroninėje duomenų saugojimo ir tvarkymo bazėje. 

Minėtų formų pavyzdžius galima rasti šioje tiesioginėje nuorodoje: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1b5f18071bd11e7827cd63159af616c

Pažymėtina, jog įmonės darbo tarybos narių rinkimuose gali dalyvauti ir profesinės sąjungos nariai, o šių kandidatų skaičius nėra ribojamas, tačiau, pagal Darbo kodekso 170 str. 2 punktą, kandidatai  turi būti sulaukę aštuoniolikos metų, o darbo santykiai su darbdaviu trukti ilgiau kaip šešis mėnesius.  

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija