Pereiti prie turinio

Pateiktos profesinių sąjungų pastabos mokestinių pasiūlymų paketui

Dalintis:

Balandžio 11 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) Vyriausybei ir Finansų ministerijai nusiuntė savo pastabas mokestinių pasiūlymų paketui.

LPSK išreiškė palaikymą siūlymui sumuoti skirtingas gyventojų pajams (darbo užmokestis, pajamos iš individualios veiklos, dividendai etc.) ir joms numatyti papildomus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifus.  Papildomai LPSK siūlo 32 proc. GPM tarifą palikti sumuojamoms pajamoms, didesnėms nei 60 VDU per metus. Tokiu būdu, anot LPSK, Lietuvoje bus įvesta teisingesnė gyventojų pajamų apmokestinimo sistema.

Taip pat LPSK siūlo LPSK siūlo suvienodinti neapmokestinamąjį pajamų dydį su minimaliąja mėnesine alga, o metinėms pajamoms iki 35 000 eurų per metus, gaunamoms pagal darbo sutartį, nustatyti 15 proc. GPM tarifą. Taip įdarbinimas pagal darbo sutartis taps patrauklesnis ir užtikrins socialinį saugumą darbuotojams..

Įvertinusi siūlomą nekilnojamojo turto apmokestinimą, LPSK siūlo apibrėžti, kad apmokestinamas tik gyvenamasis nekilnojamas turtas išimant iš nekilnojamojo turto sąvokos inžinerinius ir kitus statinius. Papildomai LPSK pabrėžia, kad didelių abejonių kelia nekilnojamojo turto mokesčio nustatymas atsižvelgiant į atitinkamo regiono nekilnojamojo turto vertės medianą, kadangi taikant tokią sistemą regionuose esantis nekilnojamas turtas gali būti apmokestinamas nepagrįstai dideliu nekilnojamojo turto mokesčiu.

Be to, LPSK siūlo darbdavio įmokas į trečiosios pakopos pensijų fondus priskirti leistiniems atskaitymams, kadangi taip bus skatinamas darbdavio indėlis į darbuotojų pensijų kaupimą, užtikrinant orią senatvės pensiją ateityje.

LPSK išreiškė palaikymą ir pasiūlymui dėl automatinio pajamų deklaravimo bei papildomai siūlo įvesti ir visuotinį turto deklaravimą. Taip pat LPSK siūlo nustatyti bendrą namų ūkio neapmokestinamąjį pajamų dydį, taip užtikrinant socialinį teisingumą mažas pajamas gaunančiose ar nepilnose šeimose.

Be kita ko, LPSK atkreipė dėmesį į tai, kad vienas pagrindinių Vyriausybės siekių privalo būti piliečių finansinio raštingumo ugdymas per bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir mokymosi visą gyvenimą programas. O piliečiams kasmet turi būti skelbiamos aiškios ir suprantamos ataskaitos apie valstybės pajamas ir išlaidas, siekiant ugdyti mokesčių mokėtojų pasitikėjimą valstybe ir jos valdžia.

Papildomai, įvertinus bendrą mokestinių pasiūlymų kontekstą, LPSK atkreipia dėmesį, kad dalis šalies darbuotojų (daugiausiai – krovinių transporto sektoriuje) didžiąją dalį savo darbo užmokesčio gauna dienpinigiais, kurie nėra apmokestinami. Atsižvelgiant į tai, LPSK siūlo pradėti diskusijas šiuo klausimu ir ieškoti sprendimų, kaip šią darbuotojų pajamų rūšį įforminti kaip darbo užmokesčio dalį.