Pereiti prie turinio

Parengtas galutinis Federacijos suvažiavimo rezoliucijos tekstas

Dalintis:

Šiandien Lietuvos pramonės profesinės sąjungos po redakcinės komisijos pastabų parengė galutinį II-ojo Federacijos suvažiavimo rezoliucijos tekstą. Šis dokumentas bus išsiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui bei Vyriausybei.  

Rezoliucijoje konstatuojama, kad nuo euro įvedimo prekių ir paslaugų kainos ženkliai padidėjo, sumažėjo darbuotojų perkamoji galia, o dirbantieji, gaunantys minimalų mėnesinį atlyginimą, gyvena žemiau skurdo ribos – tokia situacija sąlygoja didžiulę darbingo amžiaus asmenų emigraciją ir bedarbystę. Be to, darbdavių atstovų ir  valdžios institucijų vykdomas darbo santykių liberalizavimas dar labiau apsunkins darbuotojų sąlygas.

 

Pabrėžiama, kad Suvažiavimas nepritaria chaotiškam ir nepagrįstam kainų kėlimui ir valdžios abejingumui stebint šį procesą bei vykdomam darbo santykių liberalizavimui  ir griežtai pasisako prieš Lietuvos Respublikos Darbo kodekso keitimą neatsižvelgiant į profesinių sąjungų siūlymus. 

Rezoliucijoje siūloma valdžios institucijoms pasinaudoti ES šalių patirtimi ir nustatyti maksimalų iki 30 procentų didžiųjų prekybos centrų antkainį; atsižvelgiant į sunkią ekonominę ir socialinę Lietuvos darbuotojų padėtį, dar šiais metais didinti minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA); kitų darbuotojų atlyginimus reguliariai peržiūrėti  ir proporcingai didinti; didinti neapmokestinamą pajamų dydį (NPD); visomis galimomis priemonėmis stiprinti socialinį dialogą, sudaryti realų konkretų planą ateinantiems ketveriems metams darbuotojų migracijai stabdyti; stiprinti socialinę apsaugą socialiai pažeidžiamoms grupėms (jaunoms, daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems, laikiniems bedarbiams ir pensininkams).

Primename, kad rezoliucijos tekstas buvo parengtas Federacijos II-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo, įvykusio gegužės 20 d., Vilniuje, metu. Suvažiavimo delegatai atviro balsavimo metu Federacijos pirmininku naujai 2016-2020 m. kadencijai perrinko Juozą Neverauską.