Pereiti prie turinio

Nuo šiol registruojant kolektyvines sutartis reikės nurodyti ir įmonės darbuotojų skaičių

Dalintis:

Balandžio 2 dienos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės įsakymu Nr. A1-280 pakeistas 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-334 „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Juo numatoma keletas svarbių pakeitimų registruojant kolektyvines sutartis sutartis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. 

Kas keičiasi?

Minėtu įsakymu tikslinama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės nuoroda, taip pat papildomas Aprašo 4 punktas nauju 4.8  papunkčiu nustatant, kad Kolektyvinių sutarčių registre registruojami ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje skelbiami kolektyvinės sutarties rūšis ir kolektyvinės sutarties kopija ir (arba) jos pakeitimų kopija;

Be to, papildomas Aprašo 3.1 papunktis, nustatant, kad kolektyvinės sutarties registravimo paraiškoje turi būti nurodytas darbuotojų skaičius, kuriems bus taikoma kolektyvinė sutartis jos įsigaliojimo dieną. Šie duomenys būtini įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo (2020 10 28 COM(2020) 682 final 2020/0310 (COD) dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio Europos Sąjungoje 10 straipsnį ,,Stebėsena ir duomenų rinkimas“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų  patvirtinimo”,  8.1.4 papunktį (ministerija analizuoja ir vertina socialinės partnerystės būklę Lietuvoje).

 

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją