Pereiti prie turinio

NPS metinėje konferencijoje: laukia nelengvi, tačiau prasmingi iššūkiai

Dalintis:

Birželio 11 dieną, Mažeikių kultūros centro pramogų salėje, įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) ataskaitinė konferencija. Į ją susirinko per 40 delegatų, profesinės sąjungos narių, iš įvairių AB “ORLEN Lietuva” padalinių, taip pat UAB “ORLEN Service Lietuva” ir Mažeikių politechnikos mokyklos. Konferencijai pirmininkavo NPS tarybos narys Sigitas Kazlauskas. 

 

Tikimasi konkretaus ir pozityvaus socialinio dialogo 

Pradžioje sveikinimo žodį delegatams tarė AB „ORLEN Lietuva” personalo direktorė Daina Binkauskienė.

Ji pabrėžė, kad praėję, 2020-ieji, metai buvo sunkūs, labai netikėti ir kupini iššūkių, kurie nėra aprašyti jokiuose vadovėliuose. Visgi, bendrovei pavyko pakankamai gerai susitvarkyti šioje situacijoje, išskyrus skaudžias darbuotojų netektis dėl COVID-19 viruso.   

„Šie metai taip pat bus nelengvi, nes laukia kolektyvinės derybos. Todėl linkiu sėkmingai susidėlioti planus, kaip vyks derybų procesas. Prašau aptarti konkretaus ir pozityvaus dialogo pagrindus, atsižvelgiant į esamas galimybes ir situaciją“, – sakė D. Binkauskienė ir pasidžiaugė maloniu atsitiktinumu, jog ataskaitinės konferencijos delegatai balsuos dėl NPS etikos kodekso kaip tik tuo pat metu, kai buvo parengtas ir AB „ORLEN Lietuva” etikos kodeksas.

Personalo direktorė taip pat atsakė į delegatų klausimus dėl įmonės švenčių, atlyginimų, personalo, kt.      

Vėliau delegatai bendru sutarimu pritarė Revizijos komisijos ataskaitai, kurią pristatė šios komisijos pirmininkė Vaida Mylienė.

 

Krizės metu pavyko užtikrinti veiklą ir narystės tęstinumą

Konferencijoje pritarta ir tarybos pirmininkės Sonatos Samoškienės metinei veiklos ataskaitai.

Profesinės sąjungos vadovė pabrėžė, kad klausimų dėl veiklos tęstinumo karantino sąlygomis kilo ne tik įmonėms, bet ir profesinėms sąjungoms tiek mūsų šalyje, tiek svetur: visoms organizacijoms reikėjo labai greitai ir kūrybiškai atrasti sprendimus, kaip toliau bendrauti su nariais, vykdyti kolektyvines derybas, projektinę veiklą.

„Nepaisant kilusių sunkumų, situacija Naftininkų profesinėje sąjungoje išliko stabili. Bandėme balansuoti tarp greitai besikeičiančių karantino sąlygų ir saugumo reikalavimų bei veiklos tęstinumo. Pasitelkę šiuolaikines technologijas radome būdų, kaip nuotoliniu būdu palaikyti ryšį su nariais, tęsti pradėtus darbus dėl geresnių sąlygų darbuotojams užtikrinimo, kolektyvinės sutarties vykdymo, susitikti su darbdavio atstovais“, – sakė S. Samoškienė.

Kaip didžiausią pastarųjų metų iššūkį pirmininkė įvardino apribojimus dėl „gyvų“ susitikimų su nariais, mat tokio gyvo bendravimo negali pakeisti jokios technologijos. Tačiau buvo stengiamasi prisitaikyti prie situacijos išnaudojant visas nuotolines ryšio priemones: elektroninį paštą, pokalbius telefonu, informacijos sklaidą bendrovės intranete, NPS interneto svetainėje, Facebook profilyje, uždaroje NPS aktualijų grupėje, kurioje nariai gali diskutuoti ir komentuoti jiems rūpimais klausimais, dalyvauti įvairiose apklausose.

Anot S. Samoškienės, profesinei sąjungai šiuo sudėtingu laikotarpiu pavyko išlaikyti stabilią profesinės sąjungos narystę. Šiuo metu NPS vienija 586 narius: (AB “ORLEN Lietuva“ – 481,  UAB “ORLEN Service Lietuva“ – 86,  Mažeikių politechnikos mokykla –19 narių).

 

Pokyčių akivaizdoje – dar didesnis dėmesys kolektyvinėms deryboms

Pirmininkė atkreipė dėmesį, kad tuo metu, kai daug įmonių Lietuvoje turėjo stabdyti veiklą ar apskritai ją nutraukti, atleisti ar išleisti į prastovas darbuotojus, mažinti atlyginimus, ORLEN bendrovėse atlyginimai nemažėjo ir buvo ieškoma sprendimų, kaip juos padidinti.

„Suprantama, jog darbuotojai visuomet turi lūkesčių dėl spartesnio atlyginimų augimo, ir stengtis dėl šių lūkesčių įgyvendinimo yra vienas iš mūsų veiklos prioritetų. Visgi šįkart turėjome atsižvelgti ir į įmonių finansinius rezultatus. Tad sutarta, kad šiais metais bazinis darbo užmokestis (o tuo pat metu ir visos su juo susijusios išmokos) kiekvienam AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotojui didės  25 eurais“, – sakė S. Samoškienė.

Ji pažymėjo, kad, atsižvelgiant į teisėtus darbuotojų lūkesčius, metų pabaigoje, ir vėl bus tariamasi su darbdaviu dėl  spartesnio darbo užmokesčio kilimo ateinantiems metams. Juolab, kad darbdavys neseniai pristatė ambicingą bendrovės artimiausio dešimtmečio strategiją ORLEN2030, kurioje numatytos didžiulės investicijos ir naujos veiklos kryptys. Akivaizdu, kad visus šiuos ambicingus tikslus padeda pasiekti ne kas kitas, o kompetentingi darbuotojai. Todėl būtent jų indėlis turi būti atitinkamai įvertintas.

„Minėtų pokyčių perspektyvoje sklandus ir realus socialinis dialogas, tarpusavio sutarimas bei geranoriškas bendradarbiavimas įgauna dar didesnę reikšmę. Viliuosi, kad kolektyvinės derybos, kurių pradžia planuojama jau šios vasaros pradžioje, bus dar vieno naujo vaisingo etapo pradžia visiems mums“, – teigė NPS pirmininkė.

Pasak jos, buvo kreiptasi į darbdavį dėl didesnio finansavimo vaikų vasaros poilsiui – nuspręsta kiekvienam darbuotojui, turinčiam nepilnamečių vaikų, šiam tikslui skirti po 100 EUR. Kalbėta ir dėl galimybės apsvarstyti mėnesinės arba ketvirtinės priemokos mokėjimo nuostatų pakeitimo – šiuo metu laukiama atsakymo iš PKN personalo tarnybos.

Taip pat tęsiantis Covid-19 pandemijai, NPS iniciatyva, buvo susitarta dėl papildomo apmokėjimo už darbuotojo poilsio laiką darbovietėje savanoriškos izoliacijos bendrovėje metu. Paminėti ir kiti pastarųjų metų profesinės sąjungos darbai.

 

Ateities kryptys ir planai

Anot S. Samoškienės, metų pradžioje buvo patvirtintas NPS metų veiklos planas, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas deryboms dėl naujų AB „ORLEN Lietuva“, UAB „ORLEN Service Lietuva“ ir Mažeikių politechnikos mokyklos kolektyvinių sutarčių. Taip pat toliau bus tęsiama teisinė veikla, konsultacijos, informacinės kampanijos.

„Mums svarbiais tikslais išlieka sklandžios kolektyvinės derybos ir kokybiškų kolektyvinių sutarčių parengimas, naujų narių pritraukimas ir esamų narių išlaikymas, informacijos sklaida, komunikacija su nariais, dalyvavimas įvairiose Lietuvos pramonės profesinių sąjungos federacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos rengiamose akcijose, tarptautiniai ryšiai, mokymai, renginiai, įsitraukimas į Europos darbo tarybos (EDT) steigimo procesą“, – vardino profesinės sąjungos vadovė.

Ji pažymėjo, kad svarbu, jog Naftininkų profesinė sąjunga stiprėja ir geba priimti naujus iššūkius ir tvirtais žingsniai judėti į priekį. Bus siekiama, kad Naftininkų profesinė sąjunga ir toliau aktyviai dalyvautų atstovaujant darbuotojų teisėms.

Galiausiai savo pranešimo pabaigoje S. Samoškienė padėkojo visiems, kurie aktyviai dalyvauja profesinės sąjungos veikloje: tarybos nariams, jaunimo atstovams, kolektyvinės sutarties projekto darbo grupės nariams, ir kiekvienam profesinės sąjungos nariui. 

 

Pristatytos naujos kolektyvinės sutarties projekto nuostatos

Vėliau konferencijoje buvo apžvelgtos apibendrintos AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinės sutarties projekto nuostatos. Jas pristatė NPS pirmininkė S. Samoškienė ir Kolektyvinės sutarties projekto 2022 m. darbo grupės narys Žydrūnas Strazdauskas. Pažymėtina, jog darbo grupės paruoštą Kolektyvinės sutarties projektą dar įvertino ir darbo teisės ekspertė Dr. Vida Petrylaitė.

Delegatams pristatytos parengtos naujos nuostatos iš sutarties bendrosios dalies, darbo apmokėjimo ir darbo organizavimo, papildomų naudų, atostogų, bendrovės darbo tvarkos taisyklių skyrių.     

NPS teisininkas Kazys Vainoras sakė, jog profesinė sąjunga buvo ir bus visuomet reikalinga siekiant užtikrinti darbuotojų teises – tai parodė ir gamyklos dešimtmečių istorija. Pasak jo, optimistiškai nuteikia PKN ORLEN vadovų ryžtas daryti viską, kad bendrovėse visuomet būtų veikiančios kolektyvinės sutartys, kurios yra bene svarbiausias ir neatsiejamas  socialiai atsakingos įmonės elementas.

„Jeigu kyla abejonių dėl kolektyvinės sutarties prasmės ir naudingumo, tai tuomet galime pažiūrėti į kitas chemijos pramonės įmones, pavyzdžiui, AB „Achema“, kurioje kolektyvinės sutarties nėra, ir dialogas vyksta labai sunkiai, o tokioje situacijoje atitinkamai sunkiau užtikrinti ir darbuotojų lūkesčių įgyvendinimą“, – pažymėjo K. Vainoras ir kvietė narius kreiptis teisinėms konsultacijoms, ypač šiuo pandemijos laikotarpiu, kai iššūkių bei klausimų iškyla dar daugiau.

 

Siekiama skaidrios veiklos ir pagarbaus elgesio

Pažymėtina, jog šiais metais į Konferencijos darbotvarkę, be jau įprastų klausimų buvo įtrauktas ir Naftininkų profesinės sąjungos etikos kodekso projekto svarstymas. Pasak NPS vadovės Sonatos Samoškienės, profesinė sąjunga seka savo šakinės organizacijos – Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) – pavyzdžiu, ir siekia nustatyti, kokiais veiklos etikos principais bei standartais remsis Naftininkų profesinė sąjunga ir jos nariai tolesnėje veikloje.

Konferencijos delegatai balsų dauguma pritarė NPS etikos kodekso projektui.

Beje, pažymėtina, kad NPS yra viena pirmųjų darbuotojams atstovaujančių organizacijų Lietuvoje, patvirtinusių tokio lygmens dokumentą. Etikos kodekso preambulėje teigiama, jog jis apibrėžia,  kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais profesinė sąjunga vadovaujasi vykdydama savo veiklą, bei kokio elgesio tikisi iš savo partnerių, kolegų, narių ir valdžios institucijų.

Etikos kodeksą rasite pasekę šią tiesioginę nuorodą:

http://naftininkai.pramprof.lt/index.php/nps-etikos-kodeksas

Akimirkos iš konferencijos: 

https://bit.ly/35gwQoz

 

Šaltinis: naftininkai.pramprof.lt