Pereiti prie turinio

Nelaimingas įvykis darbe – kas atsako?

Dalintis:

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pateikta statistika byloja, kad bene daugiausiai mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta statybos sektoriuje. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ir esant pažeidimui, taikoma materialioji, administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė. 

Žalos, darbuotojo patirtos darbo metu, atlyginimą Lietuvoje reglamentuoja keletas teisės aktų: Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas, Darbo kodeksas bei Civilinis kodeksas. 

Tam, kad atsirastų pagrindas žalai atlyginti, turi būti visos įstatyme numatytos sąlygos darbdavio atsakomybei kilti: žala turi būti padaryta neteisėta darbdavio veika, yra priežastinis ryšys tarp darbdavio neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, yra darbdavio kaltė, darbdavys ir darbuotojas teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais, žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla.
Rangovas privalo užtikrinti, kad statybų aikštelėje būtų laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, vykdant statybos darbus. Paprastai rangovas perduoda dalį savo teisių ir pareigų saugos darbe klausimais įgaliotam asmeniui, kuris atsako už darbuotojų saugų darbą jam priskirtame objekte. 
Statybų aikštelėje vienu metu dirba daug žmonių, kuriuos suvaldyti vienam paskirtam saugumo koordinatoriui tampa tikras iššūkis. Be to, statybų aikštelėje paprastai dirba skirtingų įmonių darbuotojai, tad neretai iškyla klausimas, kam vis tik tenka atsakomybė įvykus nelaimingam įvykiui darbe, jei nukentėjo subrangovo darbuotojas, kuris nėra saistomas darbo santykiais su rangovu, ir kaip nuo to apsisaugoti. 
Keletas patarimų rangovui, ką vertėtų nepamiršti, sudarant subrangos sutartį ir įsileidžiant subrangovus į savo statybų aikštelę:
1. Tinkamai užfiksuoti darbų fronto perdavimo – priėmimo faktą – nuo to momento jis tampa atsakingas už darbuotojų saugumą objekte; 
2. Pasirašyti papildomą susitarimą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo vykdant statybos darbus, kuriame būtų apibrėžta subrangovo atsakomybė už objekte dirbančių darbuotojų saugą ir sveikatą;
3. Įpareigoti subrangovą paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už tinkamą savo darbuotojų instruktažą saugumo ir sveikatos klausimais ir kuris užtikrintų jo darbuotojų saugų darbą. 
4. Subrangovo patvirtinimą, kad jis atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos saugos norminių teisės aktų vykdymą statybos aikštelėje. 
Sutartimi įpareigojant subrangovą pasirūpinti jo darbuotojų saugumu ir atsitikus nelaimingam įvykiui, rangovas gali suvaldyti jam kylančią riziką ir minimalizuoja savo atsakomybes ribas. 
Tuo atveju, jeigu tyrimo metų būtų nustatyta, jog subrangovas ir/ar jo įgaliotas asmuo nesilaikė prisiimtų įsipareigojimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo vykdymo, atsakomybė ir pagrindas žalai atlyginti tenka jam.

Informaciją parengė verslo ginčų advokatų kontora JUREX