Pereiti prie turinio

Naujasis susitarimas atveria galimybes aktyvesnei socialinio dialogo ir oraus darbo plėtrai

Dalintis:

Spalio 23 dieną, Ženevoje, tarptautinio seminaro apie skaitmenizaciją ir socialinį dialogą metu, Tarptautinė darbo organizacija (TDO) ir Tarptautinė ekonominių ir socialinių reikalų tarybų ir panašių institucijų asociacija (AICESIS) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl socialinio dialogo ir oraus darbo. Susitarimą pasirašė TDO generalinis direktorius Guy Ryder ir AICESIS prezidentas Iacob Baciu. 
Naujasis susitarimas apima tokias pagrindines sritis kaip socialinis dialogas ir trišališkumas, orus darbas, demokratijos plėtojimas, TDO 2030 m. darbotvarkė, tvaraus vystymosi tikslai, taip pat socialinis globalizacijos aspektas ir darbo ateitis.

Abi susitarimą pasirašiusios pusės įsipareigojo nuolat keistis informacija ir vykdyti bendrą veiklą, pavyzdžiui, organizuoti seminarus, kuriuose bus dalijamasi geriausia praktika ir gerinami ekonominių bei socialinių reikalų tarybų ir panašių nacionalinių socialinio dialogo institucijų pajėgumai. Taip pat planuojamos kitos bendradarbiavimo formos, įskaitant bendras programas ir studijas.

Pažymėtina, jog nacionalinės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos padeda formuoti darbo rinkos politiką skatinant dialogą tarp socialinių partnerių (darbdavių ir darbuotojų organizacijų). 

 

Pagal ilo.org informaciją parengė Jūratė Jasiūnienė