Pereiti prie turinio

Liūdna atomazga EPSU prieš EK byloje: 10 milijonų valstybės tarnautojų netenka teisinės apsaugos dėl informavimo ir konsultavimo

Dalintis:

Rugsėjo 2 dieną Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė nuosprendį byloje EPSU (Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos) prieš Europos Komisiją (byla C-928/19P). Šis nuosprendis yra galutinis ir neskundžiamas.

Teismo generalinio advokato viešojoje nuomonėje pažymima, kad Komisija turinti visišką diskreciją socialinių partnerių susitarimus traktuoti pagal savo požiūrį. Tai reiškia, kad EK galimai gali pasiduoti kai kurių vyriausybių spaudimui susitarimų nepaversti direktyva.  

Byla buvo susijusi su precedento neturinčiu Europos Komisijos (EK) atsisakymu Europos Tarybai (ET) pateikti socialinio partnerio susitarimą dėl informavimo ir konsultavimo restruktūrizavimo metu, kaip direktyvą. Pažymėtina, kad direktyva įpareigotų visas ES valstybes nares siekti, kad darbuotojų ir darbdavių susitarimai būtų privalomi. Taip pat ja būtų užkirstas kelias ilgalaikiam ES teisės aktų dėl informavimo ir konsultavimą teisių atotrūkiui, susidariusiam dėl to, kad centrinės valdžios darbuotojų ir valstybės tarnautojų teisė į informavimą ir konsultavimą ilgą laiką buvo ignoruojama.

EPSU įsitikinimu, kai socialiniai partneriai yra reprezentatyvūs, kai jie to bendrai prašo ir kai jų susitarimo turinys yra teisėtas, Komisija susitarimą, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnio 2 dalies aiškinimu, turėtų paversti direktyva, kurią tvirtintų Taryba.

Pasak EPSU, galutinis teismo sprendimo rezultatas yra dvejopas. Pirma, beveik dešimt milijonų valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo įstaigų darbuotojų netenka tokios pačios ES teisinės informacijos ir konsultacijų apsaugos, kaip ir kiti darbuotojai. Antra, jis ginčija socialinių partnerių autonomiją ir suformuoja teisinį netikrumą dėl būsimų susitarimų.

„Tai labai žalingas sprendimas. Juo pažeidžiamas Europos Socialinių teisių ramsčio 8 principas „Socialinis dialogas ir darbuotojų įtraukimas“, kuris turi būti taikomas visiems darbuotojams, be išimties. Esame pasirengę su Komisija aptarti jos požiūrį į socialinių partnerių susitarimus. Nepriimtina, jog viešai deklaruojama, kad remiamas socialinis dialogas, bet tuo pat metu imamasi priešingų veiksmų“, – teigė EPSU generalinis sekretorius Janas Willemas Goudriaanas.