Pereiti prie turinio

Ledai pajudėjo: pagaliau parengti įstatymų projektai dėl statybininko ID kortelės

Dalintis:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SOCMIN) parengė teisės aktų (įstatymų ar nutarimų) projektus, reikalingus privalomosios statybininkų tapatybės identifikavimo kortelių diegimui. Jie iki šių metų rugsėjo 30 dienos turi būti pateikti svarstyti Vyriausybei, o prieš tai – suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais. Taip pat pastabas Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje dar gali teikti visi šio projekto įgyvendinimu suinteresuoti asmenys.

Pasak rengėjų, įstatymų projektų tikslas – įteisinti šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės – statybininko saugos tapatybės identifikavimo kortelės (SID kortelės) privalomumą, siekiant skaidraus verslo ir teisės aktų nuostatų laikymosi statybų sektoriuje.

Siekiama užtikrinti, kad kiekvienas savarankiškai dirbantis fizinis asmuo, vykdantis statybos darbus, ir juridinio asmens, vykdančio statybos darbus, darbuotojai, atliekantys statybos darbus, turėtų statybininko SID kortelę ir duomenys apie statybvietę ir šioje statybvietėje statybos darbus atliekančius asmenis būtų įtraukti į Statybininkų tapatybės informacinę sistemą, kurioje rangovas ir statytojas (užsakovas) turės pateikti duomenis, susijusius su statybviete, darbuotojų darbo laiko apskaita ir kt.

Pažymėtina, kad Statybininkų tapatybės informacinės sistemos tvarkytoja ir valdytoja bus Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (VDI).

Anot SOCMIN specialistų, įdiegus SID kortelę valstybės institucijoms, vykdančioms statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę:

Bus greičiau ir lengviau nustatyti statybvietėje dirbančio fizinio asmens tapatybę ir darbdavį bei bus užtikrinta, kad statybininko SID kortelės turėtojas dirba legaliai (atitinkamai, operatyvus nelegaliai dirbančių ir „pašalinių“ asmenų statybvietėje identifikavimas);

Bus greičiau ir lengviau nustatyti statybvietes ir darbuotojų darbo vietą realiu laiku, panaikinant galimybę turėti „šešėlinius“ objektus; bus nuotoliniu būdu vykdoma kontrolė (ar pravesti reikiami instruktažai, gauti visi leidimai ir kt.);

Statybininko SID kortelė užtikrins realią darbo laiko apskaitą, mažinant galimybes nedeklaruoti dalies darbo laiko ir darbo užmokesčio; realias prielaidas darbų saugos (ir aplinkos saugos) kontrolei (žinomi visi objektai, kurie gali būti inspektuojami).

Priėmus šį įstatymo projektą atitinkamai bus keičiamos Individualios veiklos vykdymo taisyklės ir Verslo liudijimo išdavimo taisyklės ir Sąrašas, numatant, kad tuo atveju, jeigu fizinis asmuo ketina vykdyti statybos darbus pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, jis turi turėti statybininko SID kortelę ir pateikti Statybininkų tapatybės informacinės sistemos nuostatuose nustatytus duomenis Statybininkų tapatybės informacinės sistemos tvarkytojui (VDI).

Statybos įstatymo projektu taip pat įtvirtinama pareiga juridiniam asmeniui – rangovui, taip pat statytojui (užsakovui) užtikrinti, kad jo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir atliekantys statybvietėje statybos darbus, turėtų statybininko SID kortelę. Šią pareigą turi vykdyti ir rangovas – fizinis asmuo, kuris yra pasamdęs darbuotojus pagal darbo sutartį atlikti statybos darbus. Taip pat Statybos įstatymo projektu įtvirtinama pareiga rangovui ir / ar / statytojui (užsakovui) užtikrinti statybvietėje statybos darbus atliekančių asmenų Statybininko SID kortelių pateikimą institucijoms, vykdančios statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę ir numatyti priemones, siekiant identifikuoti asmenis, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą.  

Statybos darbus įgyvendinantys fiziniai asmenys bei įmonės, įsigaliojus Statybos įstatymo projektui, jame numatytus reikalavimus privalės įgyvendinti iki 2021 m. birželio 1 d.

Taip pat numatyta ir atsakomybė už Statybos įstatymo projekte nustatytų reikalavimų dėl statybininkų tapatybės identifikavimo nevykdymą. Konkrečios teisinio reguliavimo priemonės apibūdinamos ir jas pagrindžiantys argumentai nurodyti Įstatymų projektų aiškinamajame rašte.

Pažymėtina, kad Statybininkų tapatybės informacinės sistemos tvarkytoja ir valdytoja bus Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija.

Paskaičiuota, jog šios sistemos įgyvendinimui reikės 1,5 mln. Eur, o jos palaikymui – 200 tūkst. Eur kasmet. Šios lėšos bus skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Primename, kad profesinės sąjungos, kartu su Lietuvos statybininkų asociacija, apie statybininko identifikacinės sistemos svarbą atsakingoms institucijoms sakė ne kartą, tačiau vis pritrūkdavo politinės valios šiai idėjai įgyvendinti.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkas Juozas Neverauskas yra ne kartą pažymėjęs, kad darbuotojų atstovai pritaria šiam pokyčiui darbo rinkoje, nes Statybininko kortelė užtikrintų, kad darbuotojui bus atlyginta už visą darbo laiką.

Taip pat profesinės sąjungos dar šių metų kovo 4 dieną kreipėsi į kai kuriuos Trišalės Tarybos bei LR Seimo narius prašydamos atkreipti dėmesį į situaciją statybos sektoriuje. Tąkart darbuotojų atstovai išreiškė viltį, jog Statybininko ID kortelės naudomis darbuotojai galės naudotis jau šiais metais.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija