Pereiti prie turinio

Kviečiama tapti tarpininkais, padėsiančiais spręsti kolektyvinius darbo ginčus

Dalintis:

Įgyvendindama naujojo Darbo kodekso nuostatas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia įstaigas, institucijas ar organizacijas bei asmenis teikti kandidatus į tarpininkus, kurie dalyvaus sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus. Kandidatūrų laukiama iki 2017 m. spalio 1 d.

Teikti kandidatus kviečiamos profesinių sąjungų organizacijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, darbdaviai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, aukštosios mokyklos ir asmenys, pageidaujantys tapti tarpininkais.

Į tarpininkų sąrašus ketverių metų kadencijai gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialiųjų žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys.

Kandidatūros teikiamos laisva forma. Teikime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie kandidato išsilavinimą, kandidato į tarpininkus specialiosios žinios, reikalingos kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, taip pat darbo ir tarpininkavimo patirtis (jeigu kandidatas jos turi).

Įstaigos, institucijos ar organizacijos ir asmenys, pageidaujantys tapti tarpininkais, kartu su teikimu ministerijai prideda ir šiuos dokumentus: kandidato į tarpininkus sutikimą būti įrašytam į tarpininkų sąrašą; dokumentų, įrodančių kandidatą į tarpininkus turint specialiųjų žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, kopijas; priklausomybės ligų centro arba asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotą pažymą, kad kandidatas nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis; kandidato į tarpininkus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Nurodyti dokumentai ir teikimas ministerijai pateikiami tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas tarpininkų sąrašas per 3 darbo dienas nuo tarpininkų sąrašo patvirtinimo dienos bus paskelbtas ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt. Tarpininkų sąrašas bus sudaromas 4 metams.

Tarpininkas – tai nešališkas nepriklausomas ekspertas, kuris padeda kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalims suderinti jų interesus ir pasiekti abi puses tenkinantį kompromisinį susitarimą. Tarpininką iš tarpininkų sąrašo pasirenka ginčo komisija bendru susitarimu. Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų dydį ir apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-34 nustatytos tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas.

 

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į Socialinės partnerystės skyrių, tel. 8 706 64282.

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija