Pereiti prie turinio

Kol vienos šalys „saugo” ekonomiką darbuotojų sąskaita, kitose sprendimų ieškoma kartu

Dalintis:

Europos pramonės profesinė sąjunga (IndustriAll Europe) sunerimusi dėl kai kurių šalių bandymų “apsaugoti” ekonomiką darbuotojų teisių sąskaita ir tuo pačiu džiaugiasi, jog krizės akivaizdoje atsiranda šalių, kurios pasirenka spręsti problemas susitarimo ir socialinio dialogo būdu.

“Dabartinė krizė dėl COVID-19 pandemijos neturi būti pretekstu pakenkti darbuotojų teisėms ir padidinti darbo santykių lankstumą.”, – pažymima IndustriAll Europe pranešime.

„Dabar neturėtume kartoti 2008–2009 m. pasaulinės ekonominės krizės klaidų, kai politikai palaikė darbdavių siekius dėl lankstumo, tačiau vėliau tai labai pakenkė  darbuotojų teisių apsaugai.  Tąkart labai aiškiai pamatėme, jog didėjantis lankstumas daugiausiai buvo naudingas stambiajam verslui, o pelnas, kurį savo sunkiu darbu padėjo gauti darbuotojai, pateko į akcininkų kišenes. Todėl šiandien esame sunerimę dėl kai kurių vyriausybių taikomų priemonių reaguojant į  COVID-19 krizę.“, – rašoma tekste.

Pavyzdžiui, Vengrijoje antidemokratiniai vyriausybės sprendimai dar labiau pamina jau ir taip silpnas darbuotojų teises: dabar darbdaviai galės nukrypti nuo Darbo kodekso reikalavimų tiesiog sudarydami žodinius susitarimus su darbuotojais. Tarkime, darbdaviai gali vienašališkai pakeisti darbo laiką, ir tokiam pranešimui nebelieka įspėjimo termino, nesuteikti kasmetinių atostogų, o atlyginimai gali būti sumažinti net žemiau minimalaus darbo užmokesčio kartelės. Tačiau labiausiai neramina tai, jog niekas nėra tikras, kad tokie drastiški sprendimai, praėjus krizei, bus atšaukti.

O štai Lenkijoje profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos protestavo prieš ministro pirmininko bandymus įvesti reglamentą, įgalinantį premjerą atleisti Socialinio dialogo tarybos narius. Laimei, Lenkijos parlamentas atmetė šiuos socialinio dialogo apribojimus.

Kroatijoje vyriausybė siekė įteisinti galimybę vienašališkai nutraukti kolektyvines sutartis, ar jų dalis, priimti kitus drastiškus darbo įstatymų pakeitimus. Tačiau tik Kroatijos profesinėms sąjungoms susivienijus bei Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC), taip pat IndustriAll Europe, palaikant, šių pokyčių pavyko išvengti.

Vakarų Europos šalyse taip pat galima pastebėti socialinio dialogo, profesinių sąjungų teisių pažeidimus. Prancūzijos vyriausybė siekia pakeitimų, leidžiančių darbdaviams nukrypti nuo Darbo kodekso ir kolektyvinių sutarčių nuostatų. Jiems įsiteisėjus darbdaviai galėtų lanksčiai nuspręsti, kada darbuotojams suteikti poilsio dienas bei atostogas. Taip pat kai kuriuose sektoriuose norima darbo laiką pailginti iki 60 valandų per savaitę bei leisti dirbti sekmadieniais. Profesinės sąjungos išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl darbo laiko ilginimo. Jų nuomone, kai kurie sektoriai šiuo metu ir taip patiria spaudimą, tad darbo valandų ilginimas fiziologiniu požiūriu būtų tiesiog nepakeliamas.

Visgi yra ir gerų pavyzdžių, liudijančių, kad darbuotojų dalyvavimas ir profesinių sąjungų įtraukimas sprendžiant dabartinę krizę gali žymiai pagerinti situaciją ir rasti priimtinus sprendimus tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Štai Austrijoje, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Švedijoje socialiniai partneriai sudarė trišalius ir dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio darbo, specialių išmokų nedarbingumo dėl ligos, nedarbo, vaiko priežiūros atostogų atvejais, buvo patvirtintos ir kitos priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai ir darbdaviai gautų būtiną paramą krizei įveikti.

Komentuodamas dabartinius pokyčius ir reaguodamas į COVID-19 pandemiją visoje Europoje IndustriAll Europe generalinis sekretorius Luc Triangle sakė: “Darbuotojų teisių gynimas ir įsitraukimas į profesines sąjungas dabar tampa svarbesnis nei bet kada anksčiau. Raginame politikus nekartoti praeities klaidų ir pasimokyti iš ankstesnės ekonominės krizės, kuri parodė, kad darbuotojų teisių nepaisymas tik dar labiau sulėtino verslo bei visos ekonomikos atsigavimą.”

Primename, kad Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra IndustriAll Europe narė.

 

Parengta pagal industriall-europe.eu informaciją