Pereiti prie turinio

Inicijuojami teisės aktų pokyčiai saugant darbuotojus nuo asbesto poveikio

Dalintis:

Balandžio 26 d. Europos Parlamentas (EP) patvirtino teisėkūros pasiūlymą dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto. Į dokumentą įtrauktos tokios priemonės kaip asbesto inkapsuliavimo draudimas ir visų su asbestu susijusių ligų pripažinimas.

Jame yra priedas dėl būtino darbuotojų mokymo ir nustatoma nauja sistema, pagal kurią profesinio poveikio riba bus sumažinta iki 1 000 skaidulų/m3, bei aprašomi techniniai asbesto pluošto matavimo darbo vietoje aspektai.

Dabar šią EP iniciatyvą turi svarstyti Europos Komisija (EK). Todėl profesinės sąjungos ragina valstybes nares ir Komisiją pritarti Parlamento siūlymui, su kuo trumpesniu pereinamuoju laikotarpiu lokaliai pritaikant teisės aktus.

Profesinės sąjungos kviečia teisės aktų leidėją persvarstyti asbesto skaidulų ribinę vertę galimam pereinamajam laikotarpiui ir pasiūlyti mažesnę vertę, kaip išeities tašką. Priešingu atveju renovacijos banga Europoje privers milijonus darbuotojų patirti nepateisinamą asbesto poveikį.

„Įgyvendindamos pažangiausias prevencijos technologijas ir praktiką, valstybės narės turėtų kuo greičiau užtikrinti ne didesnį kaip 1 000 pluošto m³ apsaugos lygį”.

Pažymėtina kad asbesto randama stoguose ir sienose, pertvarose, šilumos tinklų ir vamzdynų izoliacijose, vėdinimo įrenginiuose ir vamzdynuose, asbestcemenčio vamzdžiuose, elektros skirstymo spintose, elektros įrenginiuose, ugniai atspariose sienose, duryse ir t. t.

Taigi, su asbesto turinčiomis medžiagomis darbe gali susidurti tokie darbuotojai, kaip statybininkai, šilumininkai, elektrikai, ugniagesiai, kt. Taip pat ši medžiaga veikia ir gyventojus, kurie savo iniciatyva atlieka remonto, renovacijos, ardymo darbus.

Tiesa, kol asbesto turintys statiniai, konstrukcijos ar gaminiai neliečiami, ši medžiaga didesnio pavojaus nekelia. Pavojus sveikatai atsiranda tuomet, kai statinius, konstrukcijas ir gaminius laužant, ardant ar apdorojant aplinkoje pasklinda labai smulkios, akimi nematomos asbesto skaidulos.

Žmogui įkvepiant asbesto skaidulų, jos lyg adatėlės susminga į kvėpavimo takų audinį, tapdamos įvairių nepagydomų vėžinių susirgimų bei asbestozės (plaučių audinio randėjimo), priežastis. Asbestas riziką susirgti plaučių vėžiu padidina apie 5 kartus.

Dėl asbesto poveikio per metus Europos šalyse apytiksliai užregistruojama apie 20 000 mirčių nuo plaučių vėžio. Darbuotojų, dirbančių su asbestu, šeimos nariams taip pat gali kilti pavojus, nes asbesto likučiai gali prilipti prie darbuotojo drabužių. Tai vadinama „naudotu asbesto poveikiu“.