Pereiti prie turinio

Informacinės dienos – apie draugišką darbo aplinką ir priemones jai sukurti

Dalintis:

Lietuvoje vyksta švietimo ir mokymo renginiai „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam įtaką darančių veiksnių darbo aplinka“, kuriuos organizuoja Higienos institutas, bendradarbiaudamas su Vadybos ir psichologijos institutu. 

Susitikimai-informacinės dienos minėta tema nuo spalio mėnesio rengiami įvairiuose šalies miestuose. Taip pat susidomėjusiuosius kvies vienos dienos seminarai darbo aplinkos klausimais.

Ar jaučiamės saugūs savo darbo vietose? Ar kolektyve laikomasi komandinio darbo principų? Ar pavyksta darniai derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius? Ar į darbą einame kaip į šventę? Turbūt ne visada ir ne kiekvienas galime atsakyti vienu žodžiu „taip“.

Informacinių dienų tikslas – atkreipti dėmesį į dirbančio žmogaus darbo aplinką, kuo plačiau skleidžiant informaciją apie veiksmus ir priemones, kurios prisidėtų prie saugios psichosocialinės darbo aplinkos kūrimo darbo vietose plėtojimo.

O renginių informacinis stendas ir kartu simbolis – mažas medinis burinis laivas „Kryptis: sveiki darbuotojai“, ant kurio burių informacija apie saugią psichosocialinę darbo aplinką ir ekspertų siūlomas bendrystės darbe formas.

Į susitikimus kviečiami įmonių vadovai, sveikatos specialistai, valstybinio sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai bei darbuotojų asociacijų lyderiai.

Juose lektoriai supažindina su pastarųjų metų tyrimais apie psichosocialinius rizikos veiksnius ir jų prevenciją darbe, pristato rekomendacijas ir gerąją patirtį apie stresą sukeliančius veiksnius ir jų valdymą. Nemažai dėmesio skiriama mokslu ir praktika pagrįstiems šiuolaikinio vertinimo instrumentams, perdegimo sindromui ir jo valdymo formoms. Taip pat kalbama apie emocinę paramą ir psichologinio atsparumo didinimą darbe, siekiant subalansuoti fizinę, emocinę, dvasinę bei protinę darną.

Šiandien neretai galvojama, kad geras darbuotojas arba vadovas yra tas, kuris pareigingai, kruopščiai, laiku, planingai, metodiškai ir efektyviai atlieka darbo užduotis. Visgi būti geru darbo kolektyvo nariu – tai būti dėmesingam ne tik užduotims, bet ir šalia esantiems kolegoms. Tam, su kuriuo kartu dirbama, reikia šalia esančiojo širdies šilumos bei dėmesingo, emociškai jautraus buvimo greta. Geras darbuotojas – pirmiausia ramus ir  laimingas darbuotojas.

Pastaruoju metu stresas darbe išlieka viena iš aktualiausių temų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) atliktoje apklausoje ESENER nustatyta, kad 79 proc. Europos vadovų nerimauja būtent dėl streso darbe. Tačiau tik mažiau nei 30 proc. Europos organizacijų taiko procedūras, valdančias darbo vietose patiriamą stresą, priekabiavimus ir trečiųjų šalių agresiją. Šios apklausos duomenimis, beveik viena iš penkių įmonių, pranešančių apie tai, kad joms tenka bendrauti su problemiškais klientais, pacientais arba susidurti su laiko trūkumu, nurodo, jog trūksta informacijos ar reikiamų priemonių, kad šią riziką jos galėtų veiksmingai šalinti. Pabrėžiama, kad streso valdymas darbe gali prisidėti tiek prie įmonės įvaizdžio gerinimo, tiek prie darbo produktyvumo didinimo.

Renginiai „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam įtaką darančių veiksnių darbo aplinka“, vyksiantys iki metų pabaigos, organizuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą” įgyvendinimo veiksmų planą. 

 

Šaltinis: hi.lt